PROBLEMATIKA HRY U DĚTÍ S PAS

Termíny akce

Cena 1200,-Kč pro členy LSMS; 1500,-Kč ostatní


Organizátor

LSMS

Místo konání

Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9- Hloubětín - nová budova. Rodinné centrum Zdeňka Matějčka


 

Hra je v životě dítěte velmi důležitou součástí procesu učení. Dítě se prostřednictvím hry učí řadu dovedností, a v
těchto dovednostech se dennodenně zlepšuje (jemná motorika, pozornost, kognitivní dovednosti, komunikaci,
sociální dovednosti, emoce a další). Dítě s PAS, ve hře často selhává, přetrvává u něj hra manipulační, stereotypní
a v jejím vývoji se posouvá velmi pomalu. Tím přichází o efektivní nástroj jak svého rozvoje, tak díky tomu často
selhává v sociálních vztazích a kolektivu.
Tento workshop vám ukáže, jak hru dítě s PAS můžeme naučit, jaké metody mohou být v učení efektivní a jak hru
dále rozvíjet. Zaměříme se na individuální hru i nácvik hry ve dvojici.
Vzdělávací program je rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. V druhé části si účastníci pomocí
workshopu vyzkouší, jak vytvářet vizuální pomůcky pro nácvik hry s dětmi s PAS. Mohou si natočit videoscénáře,
nebo vytvořit fotoplánky. Ty si budou moci, buď přímo na vlastním nahrávacím přístroji, nebo flash disku odnést
domů, či na pracoviště a využívat je dále v praxi. Kurz bude podpořen názornými videoukázkami, fotografiemi,
speciálně-pedagogickými pomůckami. Opírat se bude o dlouholetou praxi lektorky v práci s dětmi s PAS. Tato
metoda nácviku hry vychází především ze speciální metodiky Open therapy of autism vyvinuté PhDr.
Romanou Straussovou, PhD., a rozvíjenou v Centru Terapie Autismu.
CO SI S SEBOU NA KURZ PŘINÉST:
o Kameru, fotoaparát, tablet, či jiné nahrávací zařízení
o Flash disk
o Hračky (spíše běžné a obyčejné hračky, než didaktické pomůcky. Takže kostky, panenky, koleje, plyšáky,
stavebnice, nádobí, sadu pro doktora, apod.)
Termín: 19. května 2023 od 9.30 do 15.30 hod.
Místo: seminář se koná v Dětském centru Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 –
Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka
Doprava: metro B-stanice Hloubětín, odtud pěšky cca 5min podle směrovek na Areál
Paprsek, nová zeleno černá budova Rodinného centra
Cena: pro členy LSMS: 1200,- Kč pro nečleny LSMS: 1500,- Kč
Platbu uskutečněte převodem nebo složenkou na č.ú. 1937696339/0800 u Č.s.,Praha 1, variabilní
symbol – Vaše rodné číslo, specif. symbol – 1905.
Chcete-li vystavit fakturu, pošlete včas fakturační údaje (IČ, DIČ, adresu zařízení)!
Platba pouze předem, doklad o zaplacení s sebou! Děkujeme.

Náplň semináře

Úvod do problematiky, PAS a hra, Vizuální podpora v učení , Zásady přístupu k dětem s PAS, Představení metody nácviku hry pomocí videoscénáře a fotoplánků, Specifika práce s více dětmi, videoscénář pro dvě děti o Workshop– natáčení videí, výroba fotoplánků a zpětná vazba od lektora

Hra je v životě dítěte velmi důležitou součástí procesu učení. Dítě se prostřednictvím hry učí řadu dovedností, a vtěchto dovednostech se dennodenně zlepšuje (jemná motorika, pozornost, kognitivní dovednosti, komunikaci, sociální dovednosti, emoce a další). Dítě s PAS, ve hře často selhává, přetrvává u něj hra manipulační, stereotypnía v jejím vývoji se posouvá velmi pomalu. Tím přichází o efektivní nástroj jak svého rozvoje, tak díky tomu častoselhává v sociálních vztazích a kolektivu.

Tento workshop vám ukáže, jak hru dítě s PAS můžeme naučit, jaké metody mohou být v učení efektivní a jak hru dále rozvíjet. Zaměříme se na individuální hru i nácvik hry ve dvojici.

Vzdělávací program je rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. V druhé části si účastníci pomocíworkshopu vyzkouší, jak vytvářet vizuální pomůcky pro nácvik hry s dětmi s PAS. Mohou si natočit videoscénáře,nebo vytvořit fotoplánky. Ty si budou moci, buď přímo na vlastním nahrávacím přístroji, nebo flash disku odnéstdomů, či na pracoviště a využívat je dále v praxi. Kurz bude podpořen názornými videoukázkami, fotografiemi,speciálně-pedagogickými pomůckami. Opírat se bude o dlouholetou praxi lektorky v práci s dětmi s PAS. Tato metoda nácviku hry vychází především ze speciální metodiky Open therapy of autism vyvinuté PhDr. Romanou Straussovou, PhD., a rozvíjenou v Centru Terapie Autismu.

CO SI S SEBOU NA KURZ PŘINÉST
:
Kameru, fotoaparát, tablet, či jiné nahrávací zařízenío Flash disko Hračky (spíše běžné a obyčejné hračky, než didaktické pomůcky. Takže kostky, panenky, koleje, plyšáky,stavebnice, nádobí, sadu pro doktora, apod.)

Platba - předem na účet č. 1937696339/0800
              specifický symbol: 1905
              variabilní symbol: Vaše rodné číslo
             zpráva pro příjemce: nejste-li členem LSMS, uveďte prosím Vaše příjmení

    Chcete-li vystavit fakturu, zašlete fakturační údaje = přesnou adresu zařízení, IČO, DIČ
    na adresu:   log...@seznam.cz

     Doklad o zaplacení vezměte s sebou. Děkujeme.

Doprava - metro B - stanice Hloubětín, odtud pěšky cca 5 min. podle směrovek na Areál Paprsek,
                                nová zelenočerná budova Rodinného centra

 

Těšíme se na viděnou. 

« Zpět