ROZVOJ OBSAHOVÉ STRÁNKY ŘEČI

Termíny akce

Cena 700,-Kč pro členy LSMS; 1000,-Kč ostatní


Organizátor

LSMS

Místo konání

Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka


PhDr.Blanka Housarová, Ph.D a Mgr.Michaela Voldřichová

Náplň - Účastníci se seznámí s teoretickými východisky pro vytváření terapeutického plánu dítěte
           s deficity v obsahové stránce řeči, seznámí se s charakteristikou lexikálně sémantické
           roviny a morfologicko-syntaktické roviny z dynamického pohledu. Klíčovou věkovou
           kategorií budou děti od 3 let do mladšího školního věku.  Teoretické informace jsou
           propojeny s praktickými cvičeními. Součástí praktických cvičení je i prezentace didaktického
           materiálu. 

Platba - předem na účet č. 1937696339/0800
             specifický symbol:2404
             variabilní symbol: Vaše rodné číslo
             zpráva pro příjemce: nejste-li členem LSMS, uveďte prosím Vaše příjmení

    Chcete-li vystavit fakturu, zašlete fakturační údaje = přesnou adresu zařízení, IČO, DIČ 
    na adresu:   log...@seznam.cz

     Doklad o zaplacení je potřeba vzít s sebou. Děkujeme.

Doprava - metro B - stanice Hloubětín, odtud pěšky cca 5 min. podle směrovek na Areál Paprsek, 
                                nová zelenočerná budova Rodinného centra

Těšíme se na shledanou.

« Zpět


Anketa

Proběhlo přihlášení na seminář bez obtíží?

Počet hlasů: 150