Logopedická společnost Miloše Sováka, spolek

 

Vážení příznivci,

   těšíme se na setkání s Vámi

   na plánovaných seminářích. 


  S pozdravem Hlavní výbor LSMS


Dr. et Mgr. Jan Vyštejn


Dovolujeme si oznámit odborné

logopedické i laické veřejnosti,

 že ve věku 93 let zemřel

Jan Vyštejn. 

Patřil k blízkým spolupracovníkům

prof. MUDr. PhDr. Miloše Sováka DrSc

a k zakládajícím členům České

logopedické společnosti (z níž později

vznikla Logopedická společnost

Miloše Sováka).

Po založení ČLS byl v sedmdesátých

a osmdesátých letech dlouholetým

členem redakční rady a hlavním

editorem sborníku Česká logopedie,

do kterého také často přispíval materiály

z praxe nebo z historie české logopedie.

Mnozí logopedi i rodiče si vzpomenou

na jeho publikaci Vady výslovnosti,

která se stala součástí mnoha

logopedických pracovišť. 


Čest jeho památce.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
Jak předcházet psychologickým hrám v komunikaci
PhDr. Radmila Pikorov