Logopedická společnost Miloše Sováka, spolek

                  Na seminář

PROBLEMATIKA KRMENÍ U DĚTÍ RANÉHO VĚKU

    A JEHO VLIV NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH

                        DOVEDNOSTÍ

se můžete těšit v  1.čtvrtletí roku 2020. Anketa

Proběhlo přihlášení na seminář bez obtíží?

Počet hlasů: 182