Pozvánka na odborné semináře

Výběr témat příštích seminářů můžete ovlivnit i vy.
Děkujeme za vaše náměty.

15.09.2023 09:00–16:00
OČNÍ POHYBY A JEJICH DOPAD NA PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D. 

Přítomnost oční vady a její dopad na vývoj dítěte, například při rozvoji jemné či hrubé
motoriky, při vývoji prostorového vidění. Digitální únava očí u dětí. Dopady narušené
zrakové percepce v MŠ a ZŠ. Dyslexie a oční pohyby. Ortoptická kazuistika dítěte
s problémy při čtení, psaní a s koncentrací. Praktické ukázky diagnostiky a terapie
binokulárních funkcí.

Přítomnost oční vady a její dopad na vývoj dítěte, například při rozvoji jemné či hrubé motoriky, při vývoji prostorového vidění. Digitální únava očí u dětí. Dopady narušené zrakové percepce v MŠ a ZŠ. Dyslexie a oční pohyby. Ortoptická kazuistika dítěte s problémy při čtení, psaní a s koncentrací. Praktické ukázky diagnostiky a terapie binokulárních funkcí.

Cena: 1400,-Kč pro členy; 1700,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9- Hloubětín - nová budova. Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

20.09.2023 09:00–16:00
SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D  a Mgr. Michaela Voldřichová

Kurz je určen učitelkám MŠ, učitelům z přípravných tříd, učitelům elementaristům a všem zájemcům o problematiku související s rozvojem dovedností v oblasti sluchového vnímání.

Cena: 1400,- pro členy LSMS; 1700,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

07.10.2023 09:00–15:00
ZNAK DO ŘEČI

Mgr. Zdeňka Severýnová, Mgr.Libuše Kubová

Cílem semináře je získat teoretické vědomosti a základní praktické dovednosti pro dorozumívání s podporou znaku do  řeči u dětí s těžkými poruchami komunikace v základní škole speciální, nácvik jednotlivých znaků.

!!! SOBOTA !!! Bílinská 517 

Cena: 1200,-Kč pro členy; 1500,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Bílinská 517, Praha 9 – Prosek

Více informací»

01.11.2023 09:00–16:00
PODPORA NEBO ZÁCHRANA-JAK SE VYHNOUT PSYCHOLOGICKÝM HRÁM

PhDr. Radmila Pikorová

V rámci kurzu se účastníci seznámí s klíčovými koncepty Transakční analýzy nejen na úrovni teoretického přehledu, ale především s jejich praktickým využitím v komunikaci s druhými lidmi.

Cena: 1400,-Kč pro členy LSMS; 1700,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9- Hloubětín - nová budova. Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

RSS RSS kanál