Pozvánka na odborné semináře

Výběr témat příštích seminářů můžete ovlivnit i vy.
Děkujeme za vaše náměty.

23.03.2020 09:00–15:00
ANALÝZA PÍSMA A KRESBY Z POHLEDU GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE VÝRAZU

Mgr. Petra Tabačíková 

Prakticky zaměřený seminář, doplněný četnými ukázkami. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli vlastní pastelky.

Cena: pro členy LSMS 600,- Kč; pro nečleny 900,- Kč

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9-Hloubětín-nová budova:Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

27.03.2020 09:00–17:00
PROBLEMATIKA KRMENÍ U DĚTÍ RANÉHO VĚKU A JEHO VLIV NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Mgr. Anna Kejíková

Poruchy krmení v souvislosti s rozvojem komunikačních dovedností. Využití terapeutického krmení v působení logopeda u dětí kojeneckého věku.

Cena: 800,- pro členy LSMS;1100,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

24.04.2020 09:00–15:00
HANDLING DLE BOBATH KONCEPTU PRO LOGOPEDY

Mgr. Anna Kejíková

….jak zacházet s dítětem při všech denních aktivitách.

Cena: 600,-Kč pro členy LSMS, 900,-Kč pro nečleny LSMS

Místo konání: Dětském centru Paprsek, Svépravická 701, Praha 9-Hloubětín-nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

20.05.2020 09:00–16:00
KOMUNIKACE U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Mgr. Romana Straussová, PhD.

Účastníci kurzu se seznámí se symptomatikou dětí s PAS, se specifiky jejich komu
nikace, jejich
vnímáním světa, jejich způsobu vnímání a rozumění, Součástí kurzu jsou kazuistické ukázky a

Účastníci kurzu se seznámí se symptomatikou dětí s PAS, se specifiky jejich komunikace, jejichvnímáním světa, jejich způsobu vnímání a rozumění.

Cena: 700,- pro členy LSMS; 1000,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

05.06.2020 09:00–15:00
ANALÝZA PÍSMA A KRESBY Z POHLEDU GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE VÝRAZU - POKRAČOVACÍ KURZ

Mgr. Petra Tabačíková 

Hlavní náplní kurzu bude analýza materiálů, které si účastníci přinesou ze své praxe.

Cena: pro členy LSMS 600,- Kč; pro nečleny 900,- Kč

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9-Hloubětín-nová budova:Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

06.10.2020 09:00–16:00
DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE NÁSTROJE PRO POSOUZENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V RANÝCH STÁDIÍCH KOMUNIKACE

PhDr. Jana Pešková Ph.D a Kristýna Hemzáčková

Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře a s aktualizovaným Speciálně pedagogickým vyšetřením pro zhodnoceníimpresivní řeči a impresivních jazykových schopností. 

Cena: 800,-Kč pro členy LSMS; 1100,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

RSS RSS kanál


Anketa

Proběhlo přihlášení na seminář bez obtíží?

Počet hlasů: 182