Pozvánka na odborné semináře

Výběr témat příštích seminářů můžete ovlivnit i vy.
Děkujeme za vaše náměty.

24.03.2018 09:00–16:00
ZNAK DO ŘEČI

Mgr. Zdeňka Severýnová, Mgr.Libuše Kubová

Cílem semináře je získat teoretické vědomosti a základní praktické dovednosti pro dorozumívání s podporou znaku do  řeči u dětí s těžkými poruchami komunikace v základní škole speciální, nácvik jednotlivých znaků.

Cena: 700,-Kč pro členy; 1000,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín – nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

05.04.2018 09:00–16:00
DYSFAZIE

PaedDr. Dana Kutálková

Seznámení s příčinami, příznaky, typy dysfazie, základní diagnostika, typy péče, základní způsoby reedukace, spolupráce s odborníky.

Cena: 700,-Kč pro členy LSMS; 1000,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

24.04.2018 09:00–16:00
ROZVOJ OBSAHOVÉ STRÁNKY ŘEČI

SLOVNÍ  ZÁSOBA,GRAMATIKA A VĚTNÉ TVOŘENÍ
PhDr.Blanka Housarová, Ph.D a 
Mgr.Michaela Voldřichová

Akce je akreditována MŠMT
Účastníci se seznámí s teoretickými východisky pro vytváření terapeutického plánu dítěte
s deficity v obsahové stránce řeči.

Cena: 700,-Kč pro členy LSMS; 1000,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

28.05.2018 09:00–15:00
AKTIVACE ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ ČLOVĚKA A JEJICH UŽITÍ V LOGOPEDICKÉ PRAXI

Mgr. Petra Tabačíková

Náplň: Možnosti aktivace energetických systémů člověka.

Cena: 600,-Kč pro členy LSMS; 900,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

18.09.2018 09:00–17:00
SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

!!!SEMINÁŘ ZRUŠEN !!!

PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D  a Mgr. Michaela Voldřichová
Kurz je určen učitelkám MŠ, učitelům z přípravných tříd, učitelům elementaristům a všem zájemcům o problematiku související s rozvojem dovedností v oblasti sluchového vnímání.

Cena: 800,- pro členy LSMS; 1100,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

RSS RSS kanál


Anketa

Proběhlo přihlášení na seminář bez obtíží?

Počet hlasů: 137