Pozvánka na odborné semináře

Výběr témat příštích seminářů můžete ovlivnit i vy.
Děkujeme za vaše náměty.

27.03.2024 09:00–16:00
RIZIKOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DĚTÍ S ODRAZEM V POSTUŘE A KOORDINACI

Mgr. Markéta Černá

V rámci semináře se účastníci seznámí s psychomotorickým vývojem dítěte a rizikovými faktory v jednotlivých fázích, které mohou ovlivnit vývoj postury, koordinace a vnímání.

Cena: 1600,-Kč pro členy LSMS; 1900,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 Hloubětín - nová budova:Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

19.04.2024 09:00–15:00
SYNDROM VYHOŘENÍ ANEB ,,JAK HOŘET A NEVYHOŘET,,

Mgr. Radmila Pikorová 

Nároky, které na nás klade současný ,,hektický,, svět mohou vést k tomu, že se ocitneme na prahu svých fyzických, mentálních i emocionálních sil - rozvine se u nás syndrom vyhoření. V rámci kurzu se účastníci seznámí s tím, jak funguje stres a jak se podílí na vzniku syndromu vyhoření. Jaké jsou rizikové faktory a které symptomy nás upozorňují, že jsme syndromem vyhoření ohroženi. Zaměříme se i na prevenci, jak se syndromu vyhoření bránit a jak mu předcházet. Ve druhé části kurzu nahlédneme na to, jak pracovat se svým stresem, jak porozumět tomu, co nás pohání. Seznámíme se s teorií pracovních stylů.

Cena: 1500,-Kč pro členy LSMS; 1800,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 Hloubětín - nová budova:Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

17.05.2024 09:30–16:30
ROZVOJ SOCIÁLNĚ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTI U MLUVÍCÍCH DĚTÍ S PAS ZÁSADY KOMUNIKACE O.T.A. U DĚTÍ S PAS

Mgr. Klára Došková

Rozvoj sociálně komunikačních dovedností u mluvících dětí s PAS - zaměřené hlavně na děti mluvící ve větách ve školním věku a v pubertě. Zásady komunikace O.T.A. u dětí s PAS a zvládání krizových situaci. 

Cena: 1600,-Kč pro členy LSMS; 1900,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 Hloubětín - nová budova:Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

13.09.2024 09:00–16:00
TUPOZRAKÉ DÍTĚ VE ŠKOLE

Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D.

Tupozrakost může být vrozená nebo získaná. Častěji se setkáváme se získanou tupozrakostí, která může také vzniknout sekundárně např. u šilhání či pozdě vykorigované oční vady. Tupozrakost zhoršuje dítěti zrakové vnímání výrazným způsobem. Nejenom, že dítě nevidí 100%, ale dalšími projevy je např. problém s prostorovou orientací, porucha rozlišovací schopnosti. Tupozraké dítě je také velmi limitováno ve škole. Tupozrakost se může negativně projevit na dovednostech dítěte při čtení, psaní, matematice, tělocviku. Včas diagnostikována tupozrakost znamená velké šance na vyléčení.

Cena: 1600,-Kč pro členy LSMS; 1900,-Kč ostatní

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 Hloubětín - nová budova:Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Více informací»

RSS RSS kanál