Členské příspěvky

Roční členský příspěvek činí:

- pro pracující 500,-Kč

- pro studenty, důchodce a ženy na mateřské dovolené 200,-Kč - tuto skutečnost je nutno

  oznámit písemně na adrese logopedika-spolecnos...@seznam.cz

Členský příspěvek na každý kalendářní rok je nutné zaplatit nejpozději do konce měsíce

května příslušného roku. Pokud ale chcete využít slevy na seminář, je nutné mít členské

příspěvky zaplaceny před termínem daného kurzu.

 

Platba - na účet č.: 1937696339/0800

             variabilní symbol: Vaše rodné číslo

             zpráva pro příjemce: lze uvést i Vaše příjmení

Děkujeme.