Hlavní výbor Logopedické společnosti Miloše Sováka

Předsedkyně LSMS, spolku 
Mgr. Michaela VOLDŘICHOVÁ,
1971, klinický logoped, roční praxe jako speciální pedagog na ZŠ, 4 roky praxe v nestátním zdravotnickém zařízení, e-mail: vol...@seznam.cz
Místopředsedkyně LSMS, spolku
Mgr. Daniela PALODOVÁ,
1954, klinický logoped, do r. 1995 pracovala ve fakultní nemocnici s poliklinikou, od té doby v nestátním zdravotnickém zařízení, e-mail: pal...@volny.cz

Hospodářka LSMS, spolku
Mgr. Lenka MARČÍKOVÁ

PaedDr.Blanka HOUSAROVÁ, 1964, studium SPPG, od r.1996 odborný asistent na katedře speciální pedagogiky na PedF UK, e-mail: b.h...@worldonline.cz

PhDr. Alena VAŇÁTKOVÁ

PaedDr.et Bc.Eva STRYKOVÁ, 1962, klinický logoped, studium na PedF UP a na LF UP v Olomouci , od r. 1986 praxe v nemocnici v Přerově, od r.1994 pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení v Přerově, působí taktéž jako fyzioterapeut se specializací na EEG biofeedback a epileptologii, e-mail: eva...@volny.cz

Mgr. Petra TABAČÍKOVÁ, pracuje jako klinický logoped v nestátním zdravotnickém zařízení a v dětském domově na Zbraslavi, e-mail: pet...@tiscali.cz