Knižní fond  LSMS

Knižní fond LS MS vzniká z laskavých darů členů společnosti a dále i jako protihodnota služeb poskytnutých jednotlivým nakladatelstvím.

Rádi bychom zpřístupnili tento knižní fond členům LS MS, nemáme však ani prostorové ani lidské kapacity. Proto se půjčování jednotlivých titulů může uskutečnit pouze za dále uvedených podmínek.

Máte-li zájem o vypůjčení některého titulu z uvedeného seznamu, volejte prosím tel.: 728 711 363 – PaedDr.Karla Svobodová. Při objednávce uveďte vždy titul publikace a jeho číslo. Konkrétní termín výpůjčky bude s Vámi domluven.

Členové LS MS mají možnost půjčování knih zdarma, nečlenové zaplatí poplatek 20 Kč/ks.

Vzhledem k tomu, že není možné vést běžnou knihovní agendu (zpozdné, apod.) a některé tituly jsou obtížně dostupné, bude za každou vypůjčenou knihu vybrána záloha 500 Kč (za zahraniční časopis 200 Kč, za tuzemský časopis 100 Kč), která bude v plné výši navrácena při vrácení titulu.

                          Děkujeme za pochopení. Vaše LSMS

Literatura v českém jazyce

číslo publikace

Autor

a název publikace

3.

Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sbor.refer.UK Praha 1988

4.

Bezručková,V., Pech.J: Latinské a řecké základy ve spec.pedagogické terminologii, script., SPN Praha 1981

5.

Bezručková,V., Pech.J: Latinské a řecké základy ve spec.pedagogické terminologii, script., SPN Praha 1984

6.

Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sbor. ČLS KPÚ, Brno 1982

7.

Seminář o problémech hluchoty SI 1977

8.

Seminář o problémech hluchoty SI 1977 

9.

Seminář o výchově sluchově postiženého dítěte SI, 1980 

10.

Speciální pedagogika, Defektologie II., soupis článků z čs.časopisů 1945-1971, SVK, SPK Brno, 1973

11.

Vyštejn,J.:Vady výslovnosti, SPN Praha, 1983

12.

Péče o sluchově postižené, časopis č.1-2, ČSSP, Praha 1969

13.

Péče o sluchově postižené, časopis  ČSSP, Praha 1970 

14.

Péče o sluchově postižené, časopis  ČSSP, Praha 1971 

15.

Společenská adaptace sluchově postižených, ČSSP, Praha 1971

16.

Česká logopedie, sborník, ČLS Praha 1985

17.

Česká logopedie, 1986 sborník, ČLS Praha 1987 

18.

Česká logopedie, 1987 sborník, ČLS Praha 1988 

19.

Česká logopedie, 1988 sborník I.část, ČLS Praha 1989 

20.

Česká logopedie, 1988 sborník I.část, ČLS Praha 1989 

21.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989

22.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989

23.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989

24.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989

25.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989

26.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989

27.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989

28.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990

29.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990

30.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990

31.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990

32.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990

33.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

34.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

35.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

36.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

37.

Psychologické aspekty komunikace řeči v logopedické teorii a praxi I., sborník, ČLS, Praha 1984

38.

Psychologické aspekty komunikace řeči v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), sborník, ČLS, Praha 1984

39.

Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993

40.

Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993

41.

Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993

59.

Carlee, Richard,F.: Koktavost a vaše dítě, Votobia 1994

60.

Lablonsky Lewis: Otcové a synové, Portál, Praha 1995

61.

Bean Reynold: Jak rozvíjet tvořivost dítěte, Portál, Praha 1995

62.

Nesnídalová, R.:Extrémní osamělost, Portál, Praha 1995

63.

Caseová,C., Dalleyová,T.: Arteterapie s dětmi, Portál, Praha 1995

64.

Peutelschmiedová,A.: Čtení o koktavosti, Postál, Praha 1994

65.

Zelinková, O.: Poruchy učení, Portál, Praha 1994

66.

Průcha,J.:, Walterová,E., Mareš,J.: Pedagogický slovník, Portál, Praha 1995

67.

Matějček,Z.: Po dobrém nebo po zlém, Portál, Praha 1995

68.

Matějček,Z.: Co děti nevíce potřebují, Portál, Praha, 1995

69.

Matějček,Z.:O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, Portál, Praha, 1994

70.

Matoušek, O.:Potřebujete psychoterapii?, Portál, Praha, 1995

71.

Říčan P.:Agresivita mezi dětmi, Portál, Praha, 1995

72.

Smith, CH.A.: Třída plná pohody, Portál, Praha, 1994

73.

Canfield,C., Wells,H.C.:Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, Portál, Praha, 1995

74.

Hermochová,S.:Hry pro život 1., Portál, Praha, 1994

75.

Hermochová,S.:Hry pro život 2., Portál, Praha, 1994

76.

Portmannová,R., Schneiderová,E.:Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění, Portál, Praha, 1995

77.

Pausewangová,E.:150 her k utváření osobnosti, Portál, Praha, 1994

78.

Pausewangová,E.:130 didaktických her, Portál, Praha, 1995

79.

Pausewangová,E.:100 her k rozvíjení tvořivosti, Portál, Praha, 1995

80.

Nešpor, K.:Kouření, pití, drogy, Portál, Praha, 1995

81.

Kol.autorů:Česká logopedie 1989, část II., Praha, 1990

82.

Klinická logopedie v praxi, roč.II., č.3, 1995, AKL ČR

83.

Klinická logopedie v praxi, roč.II, č.4,1995, AKL ČR

92.

Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy, UK, Praka, 1984

101.

Defektologický slovník, Praha, SPN, 1978

102.

Linhartová,V.:Psychologické základy výchovy, SPN, Praha, 1983

103.

Langmeier,J., Kňourková,M.:Psychologie č.1, SPN.1984

104.

Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy,UK,Praha,1984

105.

Machová,J.:Kapitoly z biologie dítěte,UK,Praha,1981

108.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie: cvičené texty, říkanky, UK, Praha,1990

109.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie: cvičené texty, říkanky, UK, Praha,1990

110.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,UK,Praha,1978

111.

Janotová,N.:Rozvíjení zrakového vnímání u sluchově postižených dětí předškolního věku,KPK,Praha,1991

112.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,UK,Praha,1978

113.

Balbuties, sborník, Logopedický ústav, 1957

114.

Česká logopedie 1986, kol.autorů, vyd.ČLS, Praha 1997

115.

Páté evropské setkání se sluchově postiženými dětmi, FRSP, 1995

116.

Janotová,N., Svobodová,K.:Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole, Septima, Praha, 1996

120.

Šebek,M.:Neklidné děti a jejich výchova, Praha, SPN, 1990

121.

Poul,J.:Dítě s vadou sluchu a jeho včasná výchova v rodině, SI, Praha, 1984

122.

Pavlová – Zahálková,A.:Prevence poruch řeči, Praha, SPN, 1976

123.

Vaněčková,V.:Výchova řeči sluchově postižených dětí, Septima, Praha, 1996

124.

Vaněčková,V.:Příprava na čtení sluchově postižených dětí, Septima,Praha,1996

125.

Křišťanová,L.:Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou, Gaudeamus, Hradec Králové, 1991

126.

Košč,L.:Psychologie postiženého dítěte a jeho výchova,SPN,Praha,1982

127.

Orjasaeterová,T.:Můj mlčenlivý syn,Albatros,IBBY,Praha,1991

128.

Slamová-cazacová,T.:Dialog u dětí,SPN,Praha,1966

129.

Janotová,N.:Reedukace sluchu sluchově postižených dětí, Septima, Praha,1996

130.

Janotová,N.:Rozvíjení zrakového vnímání sluchově postižených dětí, Septima,Praha,1996

131.

Sovák,M.:Uvedení do logopedie,SPN,Praha,1978

132.

Wasserman,J.:Kašpar Hauser,Svoboda,Praha,1973

133.

Čukovskij,K.:Od dvou do pěti,SNDK,Praha,1959

134.

Rougier,R.:Rozvíjíme logické myšlení, Portál,Praha,1996

135.

Leman,K.:Sourozenecké konstelace,Portál,Praha,1997

136.

Biddulph,S.:Proč jsou děti šťastné,Portál,Praha,1997

137.

Specifické poruchy učení a chování, sborník, Portál,Praha,1997

138.

Roseová,A.,Weissová,L.:Rozvíjíme sebedůvěru dětí,Portál,Praha,1997

139.

Prekopová,J.:Když dítě nechce spát,Portál,Praha,1997

153.

Klinická logopedie v praxi, 1997/3, roč.IV

154.

Klinická logopedie v praxi, 1997/4, roč.IV

157.

Janotová,N.:Kapitoly o integraci sluchově postižených, Septima,Praha,1996

158.

Vaněčková,V.:Procvičování prostorové orientace sluchově postižených, tabulky, Septima, Praha, 1996

159.

Vaněčková,V.:Skloňování podstatných jmen pro sluchově postižené, Septima, Praha, 1996

160.

Kreibichová,D.:Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol, Tabulky, Septima, Praha, 1994

161.

Kreibichová,D.:Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol, metodická příručka, Septima, Praha, 1994

162.

Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy,UK,Praha,1984

163.

Benešová,E.,Janotová,N.:Logopedie:cvičené texty, říkanky,SPN,Praha,1989

164.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,SPN,Praha,1978

167.

INFO zpravodaj – prosinec 1993

168.

INFO zpravodaj – červen 1993

169.

INFO zpravodaj – březen 1997

170.

Za profesorem Milošem Sovákem, příloha České logopedie 1989, Praha, 1990

171.

Za profesorem Milošem Sovákem, příloha České logopedie 1989, Praha, 1990

172.

Notebook Acer Extensia 355 – uživatelská příručka

173.

Extensia 355 Series, Users Guide

174.

INFO zpravodaj FRPSP 9/1997

175.

INFO zpravodaj FRPSP 2/1997

176.

INFO zpravodaj FRPSP 3/1997

177.

INFO zpravodaj FRPSP 10/1997

183.

Grant 1/1998

184.a

INFO zpravodaj FRPSP 1/1998

184.b

Česká logopedie 1987

185.a

Příručka pro uživatele tiskárny HP DeskJet 670 Series BDR 1997

185.b

Microsoft Windows 95 Introducing

186.

Půstová,Z.:Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí, Septima, Praha,1997

187.

Svobodová,K.:Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem, Septima, Praha, 1997

188.

Kurs integrace dětí se speciálními potřebami, Portál, Praha, 1997

189.

Kerrová,S.:Dítě se speciálními potřebami, Portál, Praha,1997

196.

Grant 4/1998

197.

Grant 5/1998

198.

Grant 6-7/1998

199.

Grant 8/1998

200.

Grant 9/1998

201.

Grant 11-12/1998

202.

INFO zpravodaj FRPSP 2/1998

203.

INFO zpravodaj FRPSP 3/1998

204.

INFO zpravodaj FRPSP 4/1998

205.

INFO zpravodaj FRPSP 5/1998

206.

INFO zpravodaj FRPSP 6/1998

207.

INFO zpravodaj FRPSP 7-8/1998

208.

INFO zpravodaj FRPSP 9/1998

209.

INFO zpravodaj FRPSP 11/1998

210.

INFO zpravodaj FRPSP 12/1998

211.

INFO zpravodaj FRPSP – magazín 1/1998

212.

INFO zpravodaj FRPSP  - magazín 2/1998

213.

INFO zpravodaj FRPSP  - magazín 3/1998

214.

Klinická logopedie v praxi 5/1997

215.

Klinická logopedie v praxi 6/1997

216.

Diagnostika a terapie poruch komunikace 1/1998

217.

Diagnostika a terapie poruch komunikace 2/1998

218.

Diagnostika a terapie poruch komunikace 3/1998

223.

Speciální pedagogika 3/1997

224.

Speciální pedagogika 4/1997

225.

Speciální pedagogika 5/1997

226.

Speciální pedagogika 2/1998

231.

Klenková,J.:Kapitoly z logopedie II., Paido, Brno, 1996

232.

Bibliografické citace, ČSN ISO 690, Český normalizační institut, 1996

233.

Kutálková, D.: Logopedická prevence, Portál, Praha, 1996

234.

Kutálková, D.: Logopedická prevence, Portál, Praha, 1996

235.

Martin M., Waltmanová-GreenWoodová,C., Ed.:jak řešit problémy dětí se školou, Portál, Praha, 1997

236.

Hanšpachová,J:Hry pro maminky s dětmi, Portál, Praha, 1997

237.

Informační bulletin LSMS 2/1998

238.

Informační bulletin LSMS 2/1998

239.

Za profesorem Sovákem, LSMS, Praha, 1990

240.

Za profesorem Sovákem, LSMS, Praha, 1990

241.

Česká logopedie 1991, sborník

242.

Česká logopedie 1991, sborník

243.

Česká logopedie 1996, sborník

244.

Česká logopedie 1996, sborník

245.

Česká logopedie 1995, sborník

246.

Česká logopedie 1995, sborník

247.

Česká logopedie 1994, sborník

248.

Česká logopedie 1994, sborník

249.

Náš pan profesor, sborník, KPK, Praha, 1990

250.

Náš pan profesor, sborník, KPK, Praha, 1990

277.

Sovák,M.:Logopedie,SPN,Praha,1987

278.

Česká logopedie III., sborník 1975

279.

Logopedie a komunikace, sborník ČLS 1982

280.

Lidský hlas v logopedické praxi, sborník ČLS 1982

281.

Česká logopedie 1985, sborník ČLS Praha 1985

282.

Česká logopedie 1985, sborník ČLS Praha 1985

283.

Česká logopedie 1987, sborník ČLS Praha 1988

284.

Česká logopedie 1987, sborník ČLS Praha 1988

285.

Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sborník 1988, Praha, Ped.Fak.UK

286.

Česká logopedie 1988 (část II.), ČLS Praha, 1988

287.

Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS Praha, 1990

288.

Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS Praha, 1990

289.

Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS Praha, 1990

290.

Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS Praha, 1990

291.

Alallie, sborník KU-SPN, Praha, 1958

292.

Palatolalie, sborník, Log.ústav hl.m.Prahy, Praha, 1956

293.

Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1975

294.

Seminář o problémech hluchoty SI, Praha, 1978

295.

Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sborník ČLS, Praha, 1984

296.

K logopedické teorii a praxi, sborník, SPN, Praha, 1987

297.

K logopedické teorii a praxi, sborník, SPN, Praha, 1987

298.

Domanska,A.:Osud je v tvých rukou, Vyšehrad, Praha, 1978

299.

Vyštejn,J.:Dítě a jeho řeč, Baroko and Fox, Beroun,1995

300.

Bagár,Z., Kollár,A.:Praktická audiometrie, Osvěta, Martin, 1986

301.

Bubeníčková,M., Kutálková,D.:Koktavost (metodika reedukace), Septima, Praha, 2001

302.

Portmannová,Z.:Hry pro posílení psychické odolonosti, Portál, Praha, 1999

303.

Jabůrek,J.:Bilingvální vzdělávání neslyšících, Septima, Praha,1998

304.

Vítková,M. a kol.:Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení, Paido, Brno, 1999

305.

Monatová,L.:Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí, Paido, Brno, 2000

306.

Monatová,L.:Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska, Paido, Brno, 1998

607.

Strnadová,V.:Hádej co říkám aneb odezírání je nejisté umění, MZČR, 1998

308.

Vocilka,M.:Autismus a možnosti výchovné praxe, Septima, Praha,1995

309.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu, skripta, SPN, Praha, 1978

310.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty, říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990

311.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty, říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990

312.

Koktavost 1999, sborník přednášek – překlad

313.

Koktavost 1999, sborník přednášek - překlad

314.

Renner, J.A.:Úspěch v terapii koktavosti (překlad)

315.

Renner, J.A.:Úspěch v terapii koktavosti (překlad)

316.

Kotyzová,B., Kutálková,D.:Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku, metodická příručka pro lektory

317.

Kotyzová,B., Kutálková,D.:Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku, metodická příručka pro lektory

318.

Fabiánková,B., Havel,J., Novotná,M.:Výuka čtení a psaní na I.stupni základní školy, Paido, Brno, 1999

319.

Efektivita EEG – Biofeedbacku:teorie a výzkum –sborník zahraničních studií

320.

Kol.autorů: EEG -  Biofeedback v nápravě LMD, EEG Biofeedback Institut, Praha, 1998

322.

Česká logopedie 1986, sborník, ČLS Praha 1987

325.

Naše čtení, slabikář pro 2.roč.ZvŠ, SPN, Praha, 1979

326.

Linc,V.:Tabulky ke čtení I., Sciencia, Praha, 1993

327.

Linc,V.:Tabulky ke čtení II., Sciencia, Praha, 1995

329.

Synek,H.:Šišlání (sigmatismus).Náprava řeči.část I., Brno, 1928

330.

Kratochvíl,R.:Vady řeči (logopaedia), Academia, Bratislava, 1924

331.

Lidská práva pro osoby s mentálním postižením, sborník, Praha, 1997

347.

Úchylná mládež – časopis, 1936/5,6

348.

Úchylná mládež -  časopis, 1936/5,6

349.

Úchylná mládež  - časopis, 1941/2

350.

Úchylná mládež  - časopis, 1941/2

351.

Úchylná mládež  - časopis, 1942/5

352.

Úchylná mládež  - časopis, 1943/3

353.

Revue, roč.XIV č.5-6

354.

Van Dantzig, Novák,S.:Péče o nevýřečné v různých státech

355.

Linhart,J.:Pavlovovo učení o typech vyšší nervové činnosti, Orbis, Praha, 1953

356.

Řeč dítěte v jazykově obtížných podmínkách, OÚNZ Karviná, 1978

357.

Sedláček,K.:Poruchy řeči a sluchu. Na pomoc přednášejícím, sv.91, MZ UÚZO, Praha, 1958

358.

Hákla,B.:Řeč v obrazech, nakl.Václav Petr, Praha, 1942

359.

Sovák,M.:Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1958

360.

Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994

361.

Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994

362.

Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994

363.

Informační bulletin 1/1991

364.

Informační bulletin 2/1991

365.

Informační bulletin 1/1995

366.

Informační bulletin 1/1996

367.

Informační bulletin 1/1996

368.

Informační bulletin 1/1997

369.

Informační bulletin 1/1997

370.

Informační bulletin 2/1998

371.

Informační bulletin 2/1998

372.

Informační bulletin 2/1999

373.

Informační bulletin 2/1999

374.

Informační bulletin 1/2001

375.

Informační bulletin 1/2001

376.

Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1984

379.

Ohnesorg,K.:Naše dítě se učí mluvit, SPN, Praha, 1970

380.

Vyštejn,J.:Vady výslovnosti, SPN, Praha, 1979

381.

Sovák, M.:Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1972

382.

Kutálková,D.:Slovo za slovem, KPK, Praha, 1992

383.

Česká logopedie  1997, Makropulos, Praha, 1998

384.

Česká logopedie  1997, Makropulos, Praha, 1998

385.

Česká logopedie  1998, Makropulos, Praha, 1999

386.

Česká logopedie  1998, Makropulos, Praha, 1999

387.

Česká logopedie  1999, Makropulos, Praha, 2000

388.

Česká logopedie  1999, Makropulos, Praha, 2000

389.

Česká logopedie  2000, Galén, Praha, 2001

390.

Česká logopedie  2000, Galén, Praha, 2001

391.

Česká logopedie  2001, Galén, Praha, 2002

392.

Česká logopedie  2001, Galén, Praha, 2002

393.

Česká logopedie  2002, Galén, Praha, 2003

394.

Česká logopedie  2002, Galén, Praha, 2003

395.

Dvořák,J.:Logopedický slovník – terminologický a výkladový, Logopedické centrum Žďár nad Sázavou, 1998

396.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty a říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990

409.

Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sborník 1982

410.

Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sborník, UK, Praha, 1988

411.

Seminář o problémech hluchoty, SI, Praha, 1977

412.

Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1975

413.

Česká logopedie III., ČLS, Praha, 1976

414.

Psychologické aspekty komunikace řečí v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), ČLS, Praha, 1984

415.

Psychologické aspekty komunikace řečí v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), ČLS, Praha, 1984

416.

Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS, Praha, 1990

417.

Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS, Praha, 1990

418.

Česká logopedie 1988 (část II.), ČLS, Praha, 1989

419.

Česká logopedie 1988 (část I.), ČLS, Praha, 1989

420.

Česká logopedie 1987, ČLS, Praha, 1988

421.

Česká logopedie,  1985, ČLS, Praha, 1985

422.

Česká logopedie 1992, KPK, Praha, 1993

423.

Česká logopedie 1991, KPK, Praha, 1992

424.

Logopedie a komunikace, sborník, ČLS, 1980

425.

česká logopedie 1972, ČLS, Praha, 1972

426.

Lidský hlas v logopedické praxi, sborník, ČLS, Praha, 1982

427.

Sovák, M.:Logopedie, SPN, Praha, 1978

428.

Za profesorem Milošem Sovákem, ČLS, Praha, 1990

441.

Bubeníčková,M.,Kutálková,D.:Koktavost, Septima, Praha, 2001

442.

Speciální pedagogika, časopis 5/1998

443.

Speciální pedagogika, časopis 4/1998

444.

Speciální pedagogika, časopis 3/1998

445.

Speciální pedagogika, časopis 5/1999

446.

Speciální pedagogika, časopis 3-4/1999

447.

Speciální pedagogika, časopis 2/1999

448.

Speciální pedagogika, časopis 1/1998

449.

Poruchy komunikace, časopis 2/2000

450.

Poruchy komunikace, časopis 1/2000

451.

Poruchy komunikace, časopis 4/2001

453.

Informační bulletin LSMS 1/1996

454.

Informační bulletin LSMS 1/1996

455.

Informační bulletin LSMS 1/1999

456.

Informační bulletin LSMS 2/1999

457.

Informační bulletin LSMS 1/2001

458.

Informační bulletin LSMS 1/2001

Cizojazyčná literatura

číslo publikace

autor

a název publikace

1.

Mašura, S.: Pedagogická audiológia, Univ.Komenského, Bratislava 1983

2.

Lindner, G.:Grundlagen der Padagogischen Audiologie, VEB VERLAG VOLK UND GESUNDHEIT, Berlin 1981

42.

DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1992

43.

DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1992

44.

DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1992

45.

DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1992

46.

DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1992

47.

DIE SPRACHHEILARBEIT 6/1992

48.

DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1993

49.

DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1993

50.

DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1993

51.

DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1993

52.

DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1993

53.

DIE SPRACHHEILARBEIT 6/1993

54.

DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1994

55.

DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1994

56.

DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1994

57.

DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1994

58.

DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1994

84.

kol.autorů:Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik č.1, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin – Charlottenburg  1965

85.

                         -//-  č.2., 1965

86.

                         -//-  č.3., 1965

87.

                         -//-  č.4., 1965

88.

                         -//-  č.5., 1966

89.

                         -//-  č.6., 1966

90.

                         -//-  č.7.,  1966

91.

                         -//-  č.8., 1966

93.

Die Sprachheilarbeit 1/96

94.

IALP Guidelines for Initial Education in Logopedics (Speech/Language Pathology, Therapy, Ortophony etc.), 1995

95.

Logopedický zborník 2-3, Východoslov.vydav., Košice 1974

96.

Logopedický zborník 1, Východoslov.vydav., Košice 1972

97.

Logopedický zborník 4-5, Východoslov.vydav., Košice 1976

98.

Logopedický zborník 8, Východoslov.vydav., Košice 1989

99.

Logopedický zborník 6, Východoslov.vydav., Košice 1978

100.

Proceedings of the International Conference The Equal Opportunities for the Deaf, (5.evropské setkání rodin se sluch.post.dětmi v Praze 18.-24.6.1995, FRPSP

106.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik, CMV Berlin 1967

107.

Directory IALP, 1996

117.

Uherík,A.:Hluchota,reč,poznanie, Osveta, martin, 1990

118.

Becker, K.P., Sovák, M.:Lehrbuch der Logopädie, VEB Verlag Volk Gesundheit, Berlin 1975

119.

Pravdina,O.V.:Logopedia, Prosvěščenie, Moskva,1973

140.

DIE  SPRACHHEILARBEIT 5/96

141.

DIE  SPRACHHEILARBEIT 6/96

142.

DIE  SPRACHHEILARBEIT 1/97

143.

Folia Phoniatrika et Logopaedica  49/1/97

144.

                    -//-

145.

Information from EASE 1996 – 2

146.

Helios II. Sectorial Newsletter EASE 1996 – ½

147.

IALP NEWS   1997  315-318

148.

IALP NEWS   1996  314-320

149.

IALP NEWS   1995  296-301

150.

IALP NEWS   1995  340-347

151.

IALP NEWS   1995  340-347

152.

IALP NEWS   1995  340-347

155.

Development of Special Education Towards Year 2000, EASE 1995 (seminář)

156.

Päť prštekov na ruke, Buvik Bratislava  1994

165.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  5/97

166.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  6/97

178.

IALP NEWS 1997  265-268

179.

IALP NEWS 1997  209-212

180.

IALP Newsletter 1/1998

181.

IALP Newsletter 1/1998

182.

IALP Newsletter 1/1998

190.

HELIOS II. sectorial Newsletter, EASE 1996 - 1/2

191.

Information from EASE 1996-2

192.

Information from EASE 1997-1

193.

EASE Newsletter Volume 1 Issues 3 and 4  1998

194.

EASE Newsletter Volume 1 Issues 3 and 4  1998

195.

EASE Newsletter  5/1998

219.

Issues in Special Education and Rehabilitation, Vol.12  1/97, AHVA Publisher, Haifa

220.

IALP NewsFPL  1998  50; 49-52

221.

IALP NewsFPL  1996  48; 314-320

222.

IALP NewsFPL  1998 50; 101-104

227.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  2/98

228.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  3/98

229.

8.Besuche Förderschulen, Freistaat Sachsen

230.

8.Besuche Förderschulen, Freistaat Sachsen

251.

IALP News, FPL 1998;50, 230-234

252.

IALP News, FPL 1998;50, 101-104

253.

IALP News, FPL 1997;49, 315-318

254.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 9., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

255.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 10., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

256.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 11., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

257.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 12., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

258.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 14., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

259.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 15., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

260.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 16. , 17.., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

261.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 18.., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

262.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 19., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

263.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 201., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

264.

Die Sprachheilarbeit …..chybí

265.

Die Sprachheilarbeit  2/97

266.

Die Sprachheilarbeit  3/97

267.

Die Sprachheilarbeit  4/97

268.

Die Sprachheilarbeit  1/98

269.

Die Sprachheilarbeit  4/98

270.

Die Sprachheilarbeit  5/98

271.

Die Sprachheilarbeit  6/98

272.

Die Sprachheilarbeit  1/99

273.

Die Sprachheilarbeit  2/99

274.

Die Sprachheilarbeit  3/99

275.

Die Sprachheilarbeit  4/99

276.

Die Sprachheilarbeit  5/99

321.

Die Sprachheilarbeit 6/2001

323.

Celoštátna logopedická konferencia s mezinárodnou účasťou, Abstrakta, Piešťany 1978

324.

Die Bedeutunganamnestischer Erhebnungen für des Stoterns, Dipl.práce Der Milos Sovak Schule Erftkreis

328.

Stein,L.: Sprach  und Stimmstörungen und Ihre Behandlung In der Täglichen Praxis, Leipzig, 1937

332.

Köln am Rhein – obrazová publikace

333.

Geissler, G.: Sprachgehemmte Kind, München, 1943

334.

Kiehn, E.: Das Sprachunfertige Kind, München, 1943

335.

Lambeck, A.: Das Sprachgebereichliche Kind, München, 1943

336.

Hampel, V.: Stotternraschbeseitigt, 1.Teil, Anleitung zum Gebrauch der Sprechfiebl, 1942

337.

Hampel, V.: Stotternraschbeseitigt, 2.Teil, Anleitung zum Gebrauch der Sprechfiebl, 1942

338.

Gehörlosen  und Sprachheilschule Riehen mit Wieland Schule Arlesheim, 1983

339.

Bericht und Rechnung über das Jahr 1944

340.

Weinert, H.: Die Bekämpfung von Sprechfehlern, 1959

341.

Das Taubstummen – Institut in Wien 1779-1929

342.

Gehörlesen und Sprachheilschule Riehen mit Wieland Schule, Arlsheim 1984

343.

Der Praktische Sprachheillehrer 1933

344.

Weinert, H.: Kampf den Sprechfehlern, Leipzig, 1983

345.

Medved, J.: Mucanje. Naputak kako se pomaže mucavoj djeci u domu i školi. Rukovod za učitelje, Zagreb, 1929

346.

Branco van Dantzig 1896-1935

377.

Wir über uns, Milos Sovak Schule, 1995

378.

Wir über uns, Milos Sovak Schule, 1995

397.

Baden – Würtenberg – obrazová publikace

398.

An International Directory of Education for Speech – Language Pathologist IALP, 1994

399.

ISER Issues in Special Education and Rehabilitation, Univ.Haifa, sv.7  č.1., 1992

400.

Paul Bosshard: Artikulationslehrgang

401.

Hörgeschadigten Pädagogik č.1., únor 1985

402.

Zaburzenia Mpwy Czytania a pisania, Polská logopedická konference, 1987

403.

Mini-fonator, Gebrauchsanletung

404.

Bulletin APMH č.138, říjen 1993, Ženeva: Association genevoise de parents et d´amis de persones mentalement handicapés

405.

Festschrift zum 150 jährigen Jubiläum des Instituts für Hörgechädigte Strabing 1835-1985

406.

Pädoaudologische Beratungsstelle für Hör und Sprachgeschädigte Kinder am Institut fär Härgeschedigte Sträbing, 1981

407.

Arbeitstagugn fär Hörziehung 1985, Bund Deutscher Taubstummenlehrer, Tagungsbericht

408.

Braun, A., Klingl,A., Mooser, B, Tigges,J.: Sprachunterricht an Schulen für Gehörlose, Necker-Verlag, Villingen-Schweinningen

429.

Directory, Apr.1999, IALP

430.

Špeciálna pedagogika, I.86, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

431.

Špeciálna pedagogika, II.86, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

432.

Špeciálna pedagogika, I.87, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

433.

Špeciálna pedagogika, II.87, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

434.

Arbeitstagugnung für Hörerziehung , 1983, Bund Deutscher Taubstummenlehrer, Tagugngsbericht

435.

Breiner, H.L.: Praktische Übungen zur Wahrnehmung Akustischer Vorgänge, Frankenthasl, 184

436.

3rd European Conference on Audiology, Praha 1997, Book of Abstracts

437.

 -//- Programme

438.

XXIst Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics 1989, Praha. Proceedings Volume II.

439.

XXIst Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics 1989, Praha. Proceedings Volume I.

440.

Die Sprachheilarbeit 6/94

452.

Logopedický zborník 4-5, Logopedické problémy, Východoslovenské vydava´telstvo, Košice, 1976

459.

Becker, R. und kol.: Früherziehung geschädigter Kinder, VEB Verlag Volk und Gesundheit Berlin, 1988

460.

Logopedický zborník 1., Logopedické poradenstvo, VV, Košice, 1972

461.

Logopedický zborník 2/3, VV, Košice, 1974, z logopedického výzkumu

462.

Logopedický zborník  6., reč, čítanie a ich poruchy, VV, Košice, 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizojazyčná literatura

číslo publikace

autor

a název publikace

1.

Mašura, S.: Pedagogická audiológia, Univ.Komenského, Bratislava 1983

2.

Lindner, G.:Grundlagen der Padagogischen Audiologie, VEB VERLAG VOLK UND GESUNDHEIT, Berlin 1981

42.

DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1992

43.

DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1992

44.

DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1992

45.

DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1992

46.

DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1992

47.

DIE SPRACHHEILARBEIT 6/1992

48.

DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1993

49.

DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1993

50.

DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1993

51.

DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1993

52.

DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1993

53.

DIE SPRACHHEILARBEIT 6/1993

54.

DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1994

55.

DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1994

56.

DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1994

57.

DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1994

58.

DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1994

84.

kol.autorů:Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik č.1, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin – Charlottenburg  1965

85.

                         -//-  č.2., 1965

86.

                         -//-  č.3., 1965

87.

                         -//-  č.4., 1965

88.

                         -//-  č.5., 1966

89.

                         -//-  č.6., 1966

90.

                         -//-  č.7.,  1966

91.

                         -//-  č.8., 1966

93.

Die Sprachheilarbeit 1/96

94.

IALP Guidelines for Initial Education in Logopedics (Speech/Language Pathology, Therapy, Ortophony etc.), 1995

95.

Logopedický zborník 2-3, Východoslov.vydav., Košice 1974

96.

Logopedický zborník 1, Východoslov.vydav., Košice 1972

97.

Logopedický zborník 4-5, Východoslov.vydav., Košice 1976

98.

Logopedický zborník 8, Východoslov.vydav., Košice 1989

99.

Logopedický zborník 6, Východoslov.vydav., Košice 1978

100.

Proceedings of the International Conference The Equal Opportunities for the Deaf, (5.evropské setkání rodin se sluch.post.dětmi v Praze 18.-24.6.1995, FRPSP

106.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik, CMV Berlin 1967

107.

Directory IALP, 1996

117.

Uherík,A.:Hluchota,reč,poznanie, Osveta, martin, 1990

118.

Becker, K.P., Sovák, M.:Lehrbuch der Logopädie, VEB Verlag Volk Gesundheit, Berlin 1975

119.

Pravdina,O.V.:Logopedia, Prosvěščenie, Moskva,1973

140.

DIE  SPRACHHEILARBEIT 5/96

141.

DIE  SPRACHHEILARBEIT 6/96

142.

DIE  SPRACHHEILARBEIT 1/97

143.

Folia Phoniatrika et Logopaedica  49/1/97

144.

                    -//-

145.

Information from EASE 1996 – 2

146.

Helios II. Sectorial Newsletter EASE 1996 – 1/2

147.

IALP NEWS   1997  315-318

148.

IALP NEWS   1996  314-320

149.

IALP NEWS   1995  296-301

150.

IALP NEWS   1995  340-347

151.

IALP NEWS   1995  340-347

152.

IALP NEWS   1995  340-347

155.

Development of Special Education Towards Year 2000, EASE 1995 (seminář)

156.

Päť prštekov na ruke, Buvik Bratislava  1994

165.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  5/97

166.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  6/97

178.

IALP NEWS 1997  265-268

179.

IALP NEWS 1997  209-212

180.

IALP Newsletter 1/1998

181.

IALP Newsletter 1/1998

182.

IALP Newsletter 1/1998

190.

HELIOS II. sectorial Newsletter, EASE 1996 - 1/2

191.

Information from EASE 1996-2

192.

Information from EASE 1997-1

193.

EASE Newsletter Volume 1 Issues 3 and 4  1998

194.

EASE Newsletter Volume 1 Issues 3 and 4  1998

195.

EASE Newsletter  5/1998

219.

Issues in Special Education and Rehabilitation, Vol.12  1/97, AHVA Publisher, Haifa

220.

IALP NewsFPL  1998  50; 49-52

221.

IALP NewsFPL  1996  48; 314-320

222.

IALP NewsFPL  1998 50; 101-104

227.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  2/98

228.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  3/98

229.

8.Besuche Förderschulen, Freistaat Sachsen

230.

8.Besuche Förderschulen, Freistaat Sachsen

251.

IALP News, FPL 1998;50, 230-234

252.

IALP News, FPL 1998;50, 101-104

253.

IALP News, FPL 1997;49, 315-318

254.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 9., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

255.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 10., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

256.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 11., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

257.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 12., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

258.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 14., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

259.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 15., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

260.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 16. , 17.., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

261.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 18.., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

262.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 19., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

263.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 201., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

264.

Die Sprachheilarbeit …..chybí

265.

Die Sprachheilarbeit  2/97

266.

Die Sprachheilarbeit  3/97

267.

Die Sprachheilarbeit  4/97

268.

Die Sprachheilarbeit  1/98

269.

Die Sprachheilarbeit  4/98

270.

Die Sprachheilarbeit  5/98

271.

Die Sprachheilarbeit  6/98

272.

Die Sprachheilarbeit  1/99

273.

Die Sprachheilarbeit  2/99

274.

Die Sprachheilarbeit  3/99

275.

Die Sprachheilarbeit  4/99

276.

Die Sprachheilarbeit  5/99

321.

Die Sprachheilarbeit 6/2001

323.

Celoštátna logopedická konferencia s mezinárodnou účasťou, Abstrakta, Piešťany 1978

324.

Die Bedeutunganamnestischer Erhebnungen für des Stoterns, Dipl.práce Der Milos Sovak Schule Erftkreis

328.

Stein,L.: Sprach  und Stimmstörungen und Ihre Behandlung In der Täglichen Praxis, Leipzig, 1937

332.

Köln am Rhein – obrazová publikace

333.

Geissler, G.: Sprachgehemmte Kind, München, 1943

334.

Kiehn, E.: Das Sprachunfertige Kind, München, 1943

335.

Lambeck, A.: Das Sprachgebereichliche Kind, München, 1943

336.

Hampel, V.: Stotternraschbeseitigt, 1.Teil, Anleitung zum Gebrauch der Sprechfiebl, 1942

337.

Hampel, V.: Stotternraschbeseitigt, 2.Teil, Anleitung zum Gebrauch der Sprechfiebl, 1942

338.

Gehörlosen  und Sprachheilschule Riehen mit Wieland Schule Arlesheim, 1983

339.

Bericht und Rechnung über das Jahr 1944

340.

Weinert, H.: Die Bekämpfung von Sprechfehlern, 1959

341.

Das Taubstummen – Institut in Wien 1779-1929

342.

Gehörlesen und Sprachheilschule Riehen mit Wieland Schule, Arlsheim 1984

343.

Der Praktische Sprachheillehrer 1933

344.

Weinert, H.: Kampf den Sprechfehlern, Leipzig, 1983

345.

Medved, J.: Mucanje. Naputak kako se pomaže mucavoj djeci u domu i školi. Rukovod za učitelje, Zagreb, 1929

346.

Branco van Dantzig 1896-1935

377.

Wir über uns, Milos Sovak Schule, 1995

378.

Wir über uns, Milos Sovak Schule, 1995

397.

Baden – Würtenberg – obrazová publikace

398.

An International Directory of Education for Speech – Language Pathologist IALP, 1994

399.

ISER Issues in Special Education and Rehabilitation, Univ.Haifa, sv.7  č.1., 1992

400.

Paul Bosshard: Artikulationslehrgang

401.

Hörgeschadigten Pädagogik č.1., únor 1985

402.

Zaburzenia Mpwy Czytania a pisania, Polská logopedická konference, 1987

403.

Mini-fonator, Gebrauchsanletung

404.

Bulletin APMH č.138, říjen 1993, Ženeva: Association genevoise de parents et d´amis de persones mentalement handicapés

405.

Festschrift zum 150 jährigen Jubiläum des Instituts für Hörgechädigte Strabing 1835-1985

406.

Pädoaudologische Beratungsstelle für Hör und Sprachgeschädigte Kinder am Institut fär Härgeschedigte Sträbing, 1981

407.

Arbeitstagugn fär Hörziehung 1985, Bund Deutscher Taubstummenlehrer, Tagungsbericht

408.

Braun, A., Klingl,A., Mooser, B, Tigges,J.: Sprachunterricht an Schulen für Gehörlose, Necker-Verlag, Villingen-Schweinningen

429.

Directory, Apr.1999, IALP

430.

Špeciálna pedagogika, I.86, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

431.

Špeciálna pedagogika, II.86, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

432.

Špeciálna pedagogika, I.87, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

433.

Špeciálna pedagogika, II.87, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

434.

Arbeitstagugnung für Hörerziehung , 1983, Bund Deutscher Taubstummenlehrer, Tagugngsbericht

435.

Breiner, H.L.: Praktische Übungen zur Wahrnehmung Akustischer Vorgänge, Frankenthasl, 184

436.

3rd European Conference on Audiology, Praha 1997, Book of Abstracts

437.

 -//- Programme

438.

XXIst Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics 1989, Praha. Proceedings Volume II.

439.

XXIst Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics 1989, Praha. Proceedings Volume I.

440.

Die Sprachheilarbeit 6/94

452.

Logopedický zborník 4-5, Logopedické problémy, Východoslovenské vydava´telstvo, Košice, 1976

459.

Becker, R. und kol.: Früherziehung geschädigter Kinder, VEB Verlag Volk und Gesundheit Berlin, 1988

460.

Logopedický zborník 1., Logopedické poradenstvo, VV, Košice, 1972

461.

Logopedický zborník 2/3, VV, Košice, 1974, z logopedického výzkumu

462.

Logopedický zborník  6., reč, čítanie a ich poruchy, VV, Košice, 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura v českém jazyce

číslo publikace

Autor

a název publikace

3.

Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sbor.refer.UK Praha 1988

4.

Bezručková,V., Pech.J: Latinské a řecké základy ve spec.pedagogické terminologii, script., SPN Praha 1981

5.

Bezručková,V., Pech.J: Latinské a řecké základy ve spec.pedagogické terminologii, script., SPN Praha 1984

6.

Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sbor. ČLS KPÚ, Brno 1982

7.

Seminář o problémech hluchoty SI 1977

8.

Seminář o problémech hluchoty SI 1977 

9.

Seminář o výchově sluchově postiženého dítěte SI, 1980 

10.

Speciální pedagogika, Defektologie II., soupis článků z čs.časopisů 1945-1971, SVK, SPK Brno, 1973

11.

Vyštejn,J.:Vady výslovnosti, SPN Praha, 1983

12.

Péče o sluchově postižené, časopis č.1-2, ČSSP, Praha 1969

13.

Péče o sluchově postižené, časopis  ČSSP, Praha 1970 

14.

Péče o sluchově postižené, časopis  ČSSP, Praha 1971 

15.

Společenská adaptace sluchově postižených, ČSSP, Praha 1971

16.

Česká logopedie, sborník, ČLS Praha 1985

17.

Česká logopedie, 1986 sborník, ČLS Praha 1987 

18.

Česká logopedie, 1987 sborník, ČLS Praha 1988 

19.

Česká logopedie, 1988 sborník I.část, ČLS Praha 1989 

20.

Česká logopedie, 1988 sborník I.část, ČLS Praha 1989 

21.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

22.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

23.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

24.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

25.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

26.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

27.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

28.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990 

29.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990 

30.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990 

31.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990 

32.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990 

33.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

34.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

35.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

36.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

37.

Psychologické aspekty komunikace řeči v logopedické teorii a praxi I., sborník, ČLS, Praha 1984

38.

Psychologické aspekty komunikace řeči v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), sborník, ČLS, Praha 1984

39.

Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993

40.

Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993

41.

Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993

59.

Carlee, Richard,F.: Koktavost a vaše dítě, Votobia 1994

60.

Lablonsky Lewis: Otcové a synové, Portál, Praha 1995

61.

Bean Reynold: Jak rozvíjet tvořivost dítěte, Portál, Praha 1995

62.

Nesnídalová, R.:Extrémní osamělost, Portál, Praha 1995

63.

Caseová,C., Dalleyová,T.: Arteterapie s dětmi, Portál, Praha 1995

64.

Peutelschmiedová,A.: Čtení o koktavosti, Postál, Praha 1994

65.

Zelinková, O.: Poruchy učení, Portál, Praha 1994

66.

Průcha,J.:, Walterová,E., Mareš,J.: Pedagogický slovník, Portál, Praha 1995

67.

Matějček,Z.: Po dobrém nebo po zlém, Portál, Praha 1995

68.

Matějček,Z.: Co děti nevíce potřebují, Portál, Praha, 1995

69.

Matějček,Z.:O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, Portál, Praha, 1994

70.

Matoušek, O.:Potřebujete psychoterapii?, Portál, Praha, 1995

71.

Říčan P.:Agresivita mezi dětmi, Portál, Praha, 1995

72.

Smith, CH.A.: Třída plná pohody, Portál, Praha, 1994

73.

Canfield,C., Wells,H.C.:Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, Portál, Praha, 1995

74.

Hermochová,S.:Hry pro život 1., Portál, Praha, 1994

75.

Hermochová,S.:Hry pro život 2., Portál, Praha, 1994

76.

Portmannová,R., Schneiderová,E.:Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění, Portál, Praha, 1995

77.

Pausewangová,E.:150 her k utváření osobnosti, Portál, Praha, 1994 

78.

Pausewangová,E.:130 didaktických her, Portál, Praha, 1995

79.

Pausewangová,E.:100 her k rozvíjení tvořivosti, Portál, Praha, 1995

80.

Nešpor, K.:Kouření, pití, drogy, Portál, Praha, 1995

81.

Kol.autorů:Česká logopedie 1989, část II., Praha, 1990

82.

Klinická logopedie v praxi, roč.II., č.3, 1995, AKL ČR

83.

Klinická logopedie v praxi, roč.II, č.4,1995, AKL ČR

92.

Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy, UK, Praka, 1984

101.

Defektologický slovník, Praha, SPN, 1978

102.

Linhartová,V.:Psychologické základy výchovy, SPN, Praha, 1983

103.

Langmeier,J., Kňourková,M.:Psychologie č.1, SPN.1984

104.

Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy,UK,Praha,1984

105.

Machová,J.:Kapitoly z biologie dítěte,UK,Praha,1981

108.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie: cvičené texty, říkanky, UK, Praha,1990

109.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie: cvičené texty, říkanky, UK, Praha,1990

110.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,UK,Praha,1978

111.

Janotová,N.:Rozvíjení zrakového vnímání u sluchově postižených dětí předškolního věku,KPK,Praha,1991

112.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,UK,Praha,1978

113.

Balbuties, sborník, Logopedický ústav, 1957

114.

Česká logopedie 1986, kol.autorů, vyd.ČLS, Praha 1997

115.

Páté evropské setkání se sluchově postiženými dětmi, FRSP, 1995

116.

Janotová,N., Svobodová,K.:Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole, Septima, Praha, 1996

120.

Šebek,M.:Neklidné děti a jejich výchova, Praha, SPN, 1990

121.

Poul,J.:Dítě s vadou sluchu a jeho včasná výchova v rodině, SI, Praha, 1984

122.

Pavlová – Zahálková,A.:Prevence poruch řeči, Praha, SPN, 1976

123.

Vaněčková,V.:Výchova řeči sluchově postižených dětí, Septima, Praha, 1996

124.

Vaněčková,V.:Příprava na čtení sluchově postižených dětí, Septima,Praha,1996

125.

Křišťanová,L.:Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou, Gaudeamus, Hradec Králové, 1991

126.

Košč,L.:Psychologie postiženého dítěte a jeho výchova,SPN,Praha,1982

127.

Orjasaeterová,T.:Můj mlčenlivý syn,Albatros,IBBY,Praha,1991

128.

Slamová-cazacová,T.:Dialog u dětí,SPN,Praha,1966

129.

Janotová,N.:Reedukace sluchu sluchově postižených dětí, Septima, Praha,1996

130.

Janotová,N.:Rozvíjení zrakového vnímání sluchově postižených dětí, Septima,Praha,1996

131.

Sovák,M.:Uvedení do logopedie,SPN,Praha,1978

132.

Wasserman,J.:Kašpar Hauser,Svoboda,Praha,1973

133.

Čukovskij,K.:Od dvou do pěti,SNDK,Praha,1959

134.

Rougier,R.:Rozvíjíme logické myšlení, Portál,Praha,1996

135.

Leman,K.:Sourozenecké konstelace,Portál,Praha,1997

136.

Biddulph,S.:Proč jsou děti šťastné,Portál,Praha,1997

137.

Specifické poruchy učení a chování, sborník, Portál,Praha,1997

138.

Roseová,A.,Weissová,L.:Rozvíjíme sebedůvěru dětí,Portál,Praha,1997

139.

Prekopová,J.:Když dítě nechce spát,Portál,Praha,1997

153.

Klinická logopedie v praxi, 1997/3, roč.IV

154.

Klinická logopedie v praxi, 1997/4, roč.IV

157.

Janotová,N.:Kapitoly o integraci sluchově postižených, Septima,Praha,1996

158.

Vaněčková,V.:Procvičování prostorové orientace sluchově postižených, tabulky, Septima, Praha, 1996

159.

Vaněčková,V.:Skloňování podstatných jmen pro sluchově postižené, Septima, Praha, 1996

160.

Kreibichová,D.:Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol, Tabulky, Septima, Praha, 1994

161.

Kreibichová,D.:Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol, metodická příručka, Septima, Praha, 1994

162.

Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy,UK,Praha,1984

163.

Benešová,E.,Janotová,N.:Logopedie:cvičené texty, říkanky,SPN,Praha,1989

164.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,SPN,Praha,1978

167.

INFO zpravodaj – prosinec 1993

168.

INFO zpravodaj – červen 1993

169.

INFO zpravodaj – březen 1997

170.

Za profesorem Milošem Sovákem, příloha České logopedie 1989, Praha, 1990

171.

Za profesorem Milošem Sovákem, příloha České logopedie 1989, Praha, 1990

172.

Notebook Acer Extensia 355 – uživatelská příručka

173.

Extensia 355 Series, Users Guide

174.

INFO zpravodaj FRPSP 9/1997

175.

INFO zpravodaj FRPSP 2/1997

176.

INFO zpravodaj FRPSP 3/1997

177.

INFO zpravodaj FRPSP 10/1997

183.

Grant 1/1998

184.a

INFO zpravodaj FRPSP 1/1998

184.b

Česká logopedie 1987

185.a

Příručka pro uživatele tiskárny HP DeskJet 670 Series BDR 1997

185.b

Microsoft Windows 95 Introducing

186.

Půstová,Z.:Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí, Septima, Praha,1997

187.

Svobodová,K.:Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem, Septima, Praha, 1997

188.

Kurs integrace dětí se speciálními potřebami, Portál, Praha, 1997

189.

Kerrová,S.:Dítě se speciálními potřebami, Portál, Praha,1997

196.

Grant 4/1998

197.

Grant 5/1998

198.

Grant 6-7/1998

199.

Grant 8/1998

200.

Grant 9/1998

201.

Grant 11-12/1998

202.

INFO zpravodaj FRPSP 2/1998

203.

INFO zpravodaj FRPSP 3/1998

204.

INFO zpravodaj FRPSP 4/1998

205.

INFO zpravodaj FRPSP 5/1998

206.

INFO zpravodaj FRPSP 6/1998

207.

INFO zpravodaj FRPSP 7-8/1998

208.

INFO zpravodaj FRPSP 9/1998

209.

INFO zpravodaj FRPSP 11/1998

210.

INFO zpravodaj FRPSP 12/1998

211.

INFO zpravodaj FRPSP – magazín 1/1998

212.

INFO zpravodaj FRPSP  - magazín 2/1998

213.

INFO zpravodaj FRPSP  - magazín 3/1998

214.

Klinická logopedie v praxi 5/1997

215.

Klinická logopedie v praxi 6/1997

216.

Diagnostika a terapie poruch komunikace 1/1998

217.

Diagnostika a terapie poruch komunikace 2/1998

218.

Diagnostika a terapie poruch komunikace 3/1998

223.

Speciální pedagogika 3/1997

224.

Speciální pedagogika 4/1997

225.

Speciální pedagogika 5/1997

226.

Speciální pedagogika 2/1998

231.

Klenková,J.:Kapitoly z logopedie II., Paido, Brno, 1996

232.

Bibliografické citace, ČSN ISO 690, Český normalizační institut, 1996

233.

Kutálková, D.: Logopedická prevence, Portál, Praha, 1996

234.

Kutálková, D.: Logopedická prevence, Portál, Praha, 1996

235.

Martin M., Waltmanová-GreenWoodová,C., Ed.:jak řešit problémy dětí se školou, Portál, Praha, 1997

236.

Hanšpachová,J:Hry pro maminky s dětmi, Portál, Praha, 1997

237.

Informační bulletin LSMS 2/1998

238.

Informační bulletin LSMS 2/1998

239.

Za profesorem Sovákem, LSMS, Praha, 1990

240.

Za profesorem Sovákem, LSMS, Praha, 1990

241.

Česká logopedie 1991, sborník

242.

Česká logopedie 1991, sborník

243.

Česká logopedie 1996, sborník

244.

Česká logopedie 1996, sborník

245.

Česká logopedie 1995, sborník

246.

Česká logopedie 1995, sborník

247.

Česká logopedie 1994, sborník

248.

Česká logopedie 1994, sborník

249.

Náš pan profesor, sborník, KPK, Praha, 1990

250.

Náš pan profesor, sborník, KPK, Praha, 1990

277.

Sovák,M.:Logopedie,SPN,Praha,1987

278.

Česká logopedie III., sborník 1975

279.

Logopedie a komunikace, sborník ČLS 1982

280.

Lidský hlas v logopedické praxi, sborník ČLS 1982

281.

Česká logopedie 1985, sborník ČLS Praha 1985

282.

Česká logopedie 1985, sborník ČLS Praha 1985

283.

Česká logopedie 1987, sborník ČLS Praha 1988

284.

Česká logopedie 1987, sborník ČLS Praha 1988

285.

Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sborník 1988, Praha, Ped.Fak.UK

286.

Česká logopedie 1988 (část II.), ČLS Praha, 1988

287.

Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS Praha, 1990

288.

Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS Praha, 1990

289.

Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS Praha, 1990

290.

Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS Praha, 1990

291.

Alallie, sborník KU-SPN, Praha, 1958

292.

Palatolalie, sborník, Log.ústav hl.m.Prahy, Praha, 1956

293.

Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1975

294.

Seminář o problémech hluchoty SI, Praha, 1978

295.

Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sborník ČLS, Praha, 1984

296.

K logopedické teorii a praxi, sborník, SPN, Praha, 1987

297.

K logopedické teorii a praxi, sborník, SPN, Praha, 1987

298.

Domanska,A.:Osud je v tvých rukou, Vyšehrad, Praha, 1978

299.

Vyštejn,J.:Dítě a jeho řeč, Baroko and Fox, Beroun,1995

300.

Bagár,Z., Kollár,A.:Praktická audiometrie, Osvěta, Martin, 1986

301.

Bubeníčková,M., Kutálková,D.:Koktavost (metodika reedukace), Septima, Praha, 2001

302.

Portmannová,Z.:Hry pro posílení psychické odolonosti, Portál, Praha, 1999

303.

Jabůrek,J.:Bilingvální vzdělávání neslyšících, Septima, Praha,1998

304.

Vítková,M. a kol.:Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení, Paido, Brno, 1999

305.

Monatová,L.:Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí, Paido, Brno, 2000

306.

Monatová,L.:Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska, Paido, Brno, 1998

607.

Strnadová,V.:Hádej co říkám aneb odezírání je nejisté umění, MZČR, 1998

308.

Vocilka,M.:Autismus a možnosti výchovné praxe, Septima, Praha,1995

309.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu, skripta, SPN, Praha, 1978

310.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty, říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990

311.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty, říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990

312.

Koktavost 1999, sborník přednášek – překlad

313.

Koktavost 1999, sborník přednášek - překlad

314.

Renner, J.A.:Úspěch v terapii koktavosti (překlad)

315.

Renner, J.A.:Úspěch v terapii koktavosti (překlad)

316.

Kotyzová,B., Kutálková,D.:Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku, metodická příručka pro lektory

317.

Kotyzová,B., Kutálková,D.:Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku, metodická příručka pro lektory

318.

Fabiánková,B., Havel,J., Novotná,M.:Výuka čtení a psaní na I.stupni základní školy, Paido, Brno, 1999

319.

Efektivita EEG – Biofeedbacku:teorie a výzkum –sborník zahraničních studií

320.

Kol.autorů: EEG -  Biofeedback v nápravě LMD, EEG Biofeedback Institut, Praha, 1998

322.

Česká logopedie 1986, sborník, ČLS Praha 1987

325.

Naše čtení, slabikář pro 2.roč.ZvŠ, SPN, Praha, 1979

326.

Linc,V.:Tabulky ke čtení I., Sciencia, Praha, 1993

327.

Linc,V.:Tabulky ke čtení II., Sciencia, Praha, 1995

329.

Synek,H.:Šišlání (sigmatismus).Náprava řeči.část I., Brno, 1928

330.

Kratochvíl,R.:Vady řeči (logopaedia), Academia, Bratislava, 1924

331.

Lidská práva pro osoby s mentálním postižením, sborník, Praha, 1997

347.

Úchylná mládež – časopis, 1936/5,6

348.

Úchylná mládež -  časopis, 1936/5,6

349.

Úchylná mládež  - časopis, 1941/2

350.

Úchylná mládež  - časopis, 1941/2

351.

Úchylná mládež  - časopis, 1942/5

352.

Úchylná mládež  - časopis, 1943/3

353.

Revue, roč.XIV č.5-6

354.

Van Dantzig, Novák,S.:Péče o nevýřečné v různých státech

355.

Linhart,J.:Pavlovovo učení o typech vyšší nervové činnosti, Orbis, Praha, 1953

356.

Řeč dítěte v jazykově obtížných podmínkách, OÚNZ Karviná, 1978

357.

Sedláček,K.:Poruchy řeči a sluchu. Na pomoc přednášejícím, sv.91, MZ UÚZO, Praha, 1958

358.

Hákla,B.:Řeč v obrazech, nakl.Václav Petr, Praha, 1942

359.

Sovák,M.:Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1958

360.

Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994

361.

Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994

362.

Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994

363.

Informační bulletin 1/1991

364.

Informační bulletin 2/1991

365.

Informační bulletin 1/1995

366.

Informační bulletin 1/1996

367.

Informační bulletin 1/1996

368.

Informační bulletin 1/1997

369.

Informační bulletin 1/1997

370.

Informační bulletin 2/1998

371.

Informační bulletin 2/1998

372.

Informační bulletin 2/1999

373.

Informační bulletin 2/1999

374.

Informační bulletin 1/2001

375.

Informační bulletin 1/2001

376.

Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1984

379.

Ohnesorg,K.:Naše dítě se učí mluvit, SPN, Praha, 1970

380.

Vyštejn,J.:Vady výslovnosti, SPN, Praha, 1979

381.

Sovák, M.:Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1972

382.

Kutálková,D.:Slovo za slovem, KPK, Praha, 1992

383.

Česká logopedie  1997, Makropulos, Praha, 1998

384.

Česká logopedie  1997, Makropulos, Praha, 1998

385.

Česká logopedie  1998, Makropulos, Praha, 1999

386.

Česká logopedie  1998, Makropulos, Praha, 1999

387.

Česká logopedie  1999, Makropulos, Praha, 2000

388.

Česká logopedie  1999, Makropulos, Praha, 2000

389.

Česká logopedie  2000, Galén, Praha, 2001

390.

Česká logopedie  2000, Galén, Praha, 2001

391.

Česká logopedie  2001, Galén, Praha, 2002

392.

Česká logopedie  2001, Galén, Praha, 2002

393.

Česká logopedie  2002, Galén, Praha, 2003

394.

Česká logopedie  2002, Galén, Praha, 2003

395.

Dvořák,J.:Logopedický slovník – terminologický a výkladový, Logopedické centrum Žďár nad Sázavou, 1998

396.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty a říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990

409.

Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sborník 1982

410.

Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sborník, UK, Praha, 1988

411.

Seminář o problémech hluchoty, SI, Praha, 1977

412.

Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1975

413.

Česká logopedie III., ČLS, Praha, 1976

414.

Psychologické aspekty komunikace řečí v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), ČLS, Praha, 1984

415.

Psychologické aspekty komunikace řečí v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), ČLS, Praha, 1984

416.

Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS, Praha, 1990

417.

Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS, Praha, 1990

418.

Česká logopedie 1988 (část II.), ČLS, Praha, 1989

419.

Česká logopedie 1988 (část I.), ČLS, Praha, 1989

420.

Česká logopedie 1987, ČLS, Praha, 1988

421.

Česká logopedie,  1985, ČLS, Praha, 1985

422.

Česká logopedie 1992, KPK, Praha, 1993

423.

Česká logopedie 1991, KPK, Praha, 1992

424.

Logopedie a komunikace, sborník, ČLS, 1980

425.

česká logopedie 1972, ČLS, Praha, 1972

426.

Lidský hlas v logopedické praxi, sborník, ČLS, Praha, 1982

427.

Sovák, M.:Logopedie, SPN, Praha, 1978

428.

Za profesorem Milošem Sovákem, ČLS, Praha, 1990

441.

Bubeníčková,M.,Kutálková,D.:Koktavost, Septima, Praha, 2001

442.

Speciální pedagogika, časopis 5/1998

443.

Speciální pedagogika, časopis 4/1998

444.

Speciální pedagogika, časopis 3/1998

445.

Speciální pedagogika, časopis 5/1999

446.

Speciální pedagogika, časopis 3-4/1999

447.

Speciální pedagogika, časopis 2/1999

448.

Speciální pedagogika, časopis 1/1998

449.

Poruchy komunikace, časopis 2/2000

450.

Poruchy komunikace, časopis 1/2000

451.

Poruchy komunikace, časopis 4/2001

453.

Informační bulletin LSMS 1/1996

454.

Informační bulletin LSMS 1/1996

455.

Informační bulletin LSMS 1/1999

456.

Informační bulletin LSMS 2/1999

457.

Informační bulletin LSMS 1/2001

458.

Informační bulletin LSMS 1/2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIŽNÍ FOND LSMS

Knižní fond LS MS vzniká z laskavých darů členů společnosti a dále i jako protihodnota služeb poskytnutých jednotlivým nakladatelstvím.

Rádi bychom zpřístupnili tento knižní fond členům LS MS, nemáme však ani prostorové ani lidské kapacity. Proto se půjčování jednotlivých titulů může uskutečnit pouze za dále uvedených podmínek.

Máte-li zájem o vypůjčení některého titulu z uvedeného seznamu, volejte prosím tel.: 728 711 363 – PaedDr.Karla Svobodová. Při objednávce uveďte vždy titul publikace a jeho číslo. Konkrétní termín výpůjčky bude s Vámi domluven.

Členové LS MS mají možnost půjčování knih zdarma, nečlenové zaplatí poplatek 20 Kč/ks.

Vzhledem k tomu, že není možné vést běžnou knihovní agendu (zpozdné, apod.) a některé tituly jsou obtížně dostupné, bude za každou vypůjčenou knihu vybrána záloha 500 Kč (za zahraniční časopis 200 Kč, za tuzemský časopis 100 Kč), která bude v plné výši navrácena při vrácení titulu.

                          Děkujeme za pochopení. Vaše LS MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizojazyčná literatura

číslo publikace

autor

a název publikace

1.

Mašura, S.: Pedagogická audiológia, Univ.Komenského, Bratislava 1983

2.

Lindner, G.:Grundlagen der Padagogischen Audiologie, VEB VERLAG VOLK UND GESUNDHEIT, Berlin 1981

42.

DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1992

43.

DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1992

44.

DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1992

45.

DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1992

46.

DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1992

47.

DIE SPRACHHEILARBEIT 6/1992

48.

DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1993

49.

DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1993

50.

DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1993

51.

DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1993

52.

DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1993

53.

DIE SPRACHHEILARBEIT 6/1993

54.

DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1994

55.

DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1994

56.

DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1994

57.

DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1994

58.

DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1994

84.

kol.autorů:Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik č.1, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin – Charlottenburg  1965

85.

                         -//-  č.2., 1965

86.

                         -//-  č.3., 1965

87.

                         -//-  č.4., 1965

88.

                         -//-  č.5., 1966

89.

                         -//-  č.6., 1966

90.

                         -//-  č.7.,  1966

91.

                         -//-  č.8., 1966

93.

Die Sprachheilarbeit 1/96

94.

IALP Guidelines for Initial Education in Logopedics (Speech/Language Pathology, Therapy, Ortophony etc.), 1995

95.

Logopedický zborník 2-3, Východoslov.vydav., Košice 1974

96.

Logopedický zborník 1, Východoslov.vydav., Košice 1972

97.

Logopedický zborník 4-5, Východoslov.vydav., Košice 1976

98.

Logopedický zborník 8, Východoslov.vydav., Košice 1989

99.

Logopedický zborník 6, Východoslov.vydav., Košice 1978

100.

Proceedings of the International Conference The Equal Opportunities for the Deaf, (5.evropské setkání rodin se sluch.post.dětmi v Praze 18.-24.6.1995, FRPSP

106.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik, CMV Berlin 1967

107.

Directory IALP, 1996

117.

Uherík,A.:Hluchota,reč,poznanie, Osveta, martin, 1990

118.

Becker, K.P., Sovák, M.:Lehrbuch der Logopädie, VEB Verlag Volk Gesundheit, Berlin 1975

119.

Pravdina,O.V.:Logopedia, Prosvěščenie, Moskva,1973

140.

DIE  SPRACHHEILARBEIT 5/96

141.

DIE  SPRACHHEILARBEIT 6/96

142.

DIE  SPRACHHEILARBEIT 1/97

143.

Folia Phoniatrika et Logopaedica  49/1/97

144.

                    -//-

145.

Information from EASE 1996 – 2

146.

Helios II. Sectorial Newsletter EASE 1996 – 1/2

147.

IALP NEWS   1997  315-318

148.

IALP NEWS   1996  314-320

149.

IALP NEWS   1995  296-301

150.

IALP NEWS   1995  340-347

151.

IALP NEWS   1995  340-347

152.

IALP NEWS   1995  340-347

155.

Development of Special Education Towards Year 2000, EASE 1995 (seminář)

156.

Päť prštekov na ruke, Buvik Bratislava  1994

165.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  5/97

166.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  6/97

178.

IALP NEWS 1997  265-268

179.

IALP NEWS 1997  209-212

180.

IALP Newsletter 1/1998

181.

IALP Newsletter 1/1998

182.

IALP Newsletter 1/1998

190.

HELIOS II. sectorial Newsletter, EASE 1996 - 1/2

191.

Information from EASE 1996-2

192.

Information from EASE 1997-1

193.

EASE Newsletter Volume 1 Issues 3 and 4  1998

194.

EASE Newsletter Volume 1 Issues 3 and 4  1998

195.

EASE Newsletter  5/1998

219.

Issues in Special Education and Rehabilitation, Vol.12  1/97, AHVA Publisher, Haifa

220.

IALP NewsFPL  1998  50; 49-52

221.

IALP NewsFPL  1996  48; 314-320

222.

IALP NewsFPL  1998 50; 101-104

227.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  2/98

228.

DIE  SPRACHHEILARBEIT  3/98

229.

8.Besuche Förderschulen, Freistaat Sachsen

230.

8.Besuche Förderschulen, Freistaat Sachsen

251.

IALP News, FPL 1998;50, 230-234

252.

IALP News, FPL 1998;50, 101-104

253.

IALP News, FPL 1997;49, 315-318

254.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 9., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

255.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 10., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

256.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 11., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

257.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 12., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

258.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 14., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

259.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 15., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

260.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 16. , 17.., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

261.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 18.., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

262.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 19., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

263.

Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 201., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966

264.

Die Sprachheilarbeit …..chybí

265.

Die Sprachheilarbeit  2/97

266.

Die Sprachheilarbeit  3/97

267.

Die Sprachheilarbeit  4/97

268.

Die Sprachheilarbeit  1/98

269.

Die Sprachheilarbeit  4/98

270.

Die Sprachheilarbeit  5/98

271.

Die Sprachheilarbeit  6/98

272.

Die Sprachheilarbeit  1/99

273.

Die Sprachheilarbeit  2/99

274.

Die Sprachheilarbeit  3/99

275.

Die Sprachheilarbeit  4/99

276.

Die Sprachheilarbeit  5/99

321.

Die Sprachheilarbeit 6/2001

323.

Celoštátna logopedická konferencia s mezinárodnou účasťou, Abstrakta, Piešťany 1978

324.

Die Bedeutunganamnestischer Erhebnungen für des Stoterns, Dipl.práce Der Milos Sovak Schule Erftkreis

328.

Stein,L.: Sprach  und Stimmstörungen und Ihre Behandlung In der Täglichen Praxis, Leipzig, 1937

332.

Köln am Rhein – obrazová publikace

333.

Geissler, G.: Sprachgehemmte Kind, München, 1943

334.

Kiehn, E.: Das Sprachunfertige Kind, München, 1943

335.

Lambeck, A.: Das Sprachgebereichliche Kind, München, 1943

336.

Hampel, V.: Stotternraschbeseitigt, 1.Teil, Anleitung zum Gebrauch der Sprechfiebl, 1942

337.

Hampel, V.: Stotternraschbeseitigt, 2.Teil, Anleitung zum Gebrauch der Sprechfiebl, 1942

338.

Gehörlosen  und Sprachheilschule Riehen mit Wieland Schule Arlesheim, 1983

339.

Bericht und Rechnung über das Jahr 1944

340.

Weinert, H.: Die Bekämpfung von Sprechfehlern, 1959

341.

Das Taubstummen – Institut in Wien 1779-1929

342.

Gehörlesen und Sprachheilschule Riehen mit Wieland Schule, Arlsheim 1984

343.

Der Praktische Sprachheillehrer 1933

344.

Weinert, H.: Kampf den Sprechfehlern, Leipzig, 1983

345.

Medved, J.: Mucanje. Naputak kako se pomaže mucavoj djeci u domu i školi. Rukovod za učitelje, Zagreb, 1929

346.

Branco van Dantzig 1896-1935

377.

Wir über uns, Milos Sovak Schule, 1995

378.

Wir über uns, Milos Sovak Schule, 1995

397.

Baden – Würtenberg – obrazová publikace

398.

An International Directory of Education for Speech – Language Pathologist IALP, 1994

399.

ISER Issues in Special Education and Rehabilitation, Univ.Haifa, sv.7  č.1., 1992

400.

Paul Bosshard: Artikulationslehrgang

401.

Hörgeschadigten Pädagogik č.1., únor 1985

402.

Zaburzenia Mpwy Czytania a pisania, Polská logopedická konference, 1987

403.

Mini-fonator, Gebrauchsanletung

404.

Bulletin APMH č.138, říjen 1993, Ženeva: Association genevoise de parents et d´amis de persones mentalement handicapés

405.

Festschrift zum 150 jährigen Jubiläum des Instituts für Hörgechädigte Strabing 1835-1985

406.

Pädoaudologische Beratungsstelle für Hör und Sprachgeschädigte Kinder am Institut fär Härgeschedigte Sträbing, 1981

407.

Arbeitstagugn fär Hörziehung 1985, Bund Deutscher Taubstummenlehrer, Tagungsbericht

408.

Braun, A., Klingl,A., Mooser, B, Tigges,J.: Sprachunterricht an Schulen für Gehörlose, Necker-Verlag, Villingen-Schweinningen

429.

Directory, Apr.1999, IALP

430.

Špeciálna pedagogika, I.86, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

431.

Špeciálna pedagogika, II.86, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

432.

Špeciálna pedagogika, I.87, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

433.

Špeciálna pedagogika, II.87, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR

434.

Arbeitstagugnung für Hörerziehung , 1983, Bund Deutscher Taubstummenlehrer, Tagugngsbericht

435.

Breiner, H.L.: Praktische Übungen zur Wahrnehmung Akustischer Vorgänge, Frankenthasl, 184

436.

3rd European Conference on Audiology, Praha 1997, Book of Abstracts

437.

 -//- Programme

438.

XXIst Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics 1989, Praha. Proceedings Volume II.

439.

XXIst Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics 1989, Praha. Proceedings Volume I.

440.

Die Sprachheilarbeit 6/94

452.

Logopedický zborník 4-5, Logopedické problémy, Východoslovenské vydava´telstvo, Košice, 1976

459.

Becker, R. und kol.: Früherziehung geschädigter Kinder, VEB Verlag Volk und Gesundheit Berlin, 1988

460.

Logopedický zborník 1., Logopedické poradenstvo, VV, Košice, 1972

461.

Logopedický zborník 2/3, VV, Košice, 1974, z logopedického výzkumu

462.

Logopedický zborník  6., reč, čítanie a ich poruchy, VV, Košice, 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura v českém jazyce

číslo publikace

Autor

a název publikace

3.

Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sbor.refer.UK Praha 1988

4.

Bezručková,V., Pech.J: Latinské a řecké základy ve spec.pedagogické terminologii, script., SPN Praha 1981

5.

Bezručková,V., Pech.J: Latinské a řecké základy ve spec.pedagogické terminologii, script., SPN Praha 1984

6.

Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sbor. ČLS KPÚ, Brno 1982

7.

Seminář o problémech hluchoty SI 1977

8.

Seminář o problémech hluchoty SI 1977 

9.

Seminář o výchově sluchově postiženého dítěte SI, 1980 

10.

Speciální pedagogika, Defektologie II., soupis článků z čs.časopisů 1945-1971, SVK, SPK Brno, 1973

11.

Vyštejn,J.:Vady výslovnosti, SPN Praha, 1983

12.

Péče o sluchově postižené, časopis č.1-2, ČSSP, Praha 1969

13.

Péče o sluchově postižené, časopis  ČSSP, Praha 1970 

14.

Péče o sluchově postižené, časopis  ČSSP, Praha 1971 

15.

Společenská adaptace sluchově postižených, ČSSP, Praha 1971

16.

Česká logopedie, sborník, ČLS Praha 1985

17.

Česká logopedie, 1986 sborník, ČLS Praha 1987 

18.

Česká logopedie, 1987 sborník, ČLS Praha 1988 

19.

Česká logopedie, 1988 sborník I.část, ČLS Praha 1989 

20.

Česká logopedie, 1988 sborník I.část, ČLS Praha 1989 

21.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

22.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

23.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

24.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

25.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

26.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

27.

Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989 

28.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990 

29.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990 

30.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990 

31.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990 

32.

Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990 

33.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

34.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

35.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

36.

Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990

37.

Psychologické aspekty komunikace řeči v logopedické teorii a praxi I., sborník, ČLS, Praha 1984

38.

Psychologické aspekty komunikace řeči v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), sborník, ČLS, Praha 1984

39.

Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993

40.

Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993

41.

Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993

59.

Carlee, Richard,F.: Koktavost a vaše dítě, Votobia 1994

60.

Lablonsky Lewis: Otcové a synové, Portál, Praha 1995

61.

Bean Reynold: Jak rozvíjet tvořivost dítěte, Portál, Praha 1995

62.

Nesnídalová, R.:Extrémní osamělost, Portál, Praha 1995

63.

Caseová,C., Dalleyová,T.: Arteterapie s dětmi, Portál, Praha 1995

64.

Peutelschmiedová,A.: Čtení o koktavosti, Postál, Praha 1994

65.

Zelinková, O.: Poruchy učení, Portál, Praha 1994

66.

Průcha,J.:, Walterová,E., Mareš,J.: Pedagogický slovník, Portál, Praha 1995

67.

Matějček,Z.: Po dobrém nebo po zlém, Portál, Praha 1995

68.

Matějček,Z.: Co děti nevíce potřebují, Portál, Praha, 1995

69.

Matějček,Z.:O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, Portál, Praha, 1994

70.

Matoušek, O.:Potřebujete psychoterapii?, Portál, Praha, 1995

71.

Říčan P.:Agresivita mezi dětmi, Portál, Praha, 1995

72.

Smith, CH.A.: Třída plná pohody, Portál, Praha, 1994

73.

Canfield,C., Wells,H.C.:Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, Portál, Praha, 1995

74.

Hermochová,S.:Hry pro život 1., Portál, Praha, 1994

75.

Hermochová,S.:Hry pro život 2., Portál, Praha, 1994

76.

Portmannová,R., Schneiderová,E.:Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění, Portál, Praha, 1995

77.

Pausewangová,E.:150 her k utváření osobnosti, Portál, Praha, 1994 

78.

Pausewangová,E.:130 didaktických her, Portál, Praha, 1995

79.

Pausewangová,E.:100 her k rozvíjení tvořivosti, Portál, Praha, 1995

80.

Nešpor, K.:Kouření, pití, drogy, Portál, Praha, 1995

81.

Kol.autorů:Česká logopedie 1989, část II., Praha, 1990

82.

Klinická logopedie v praxi, roč.II., č.3, 1995, AKL ČR

83.

Klinická logopedie v praxi, roč.II, č.4,1995, AKL ČR

92.

Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy, UK, Praka, 1984

101.

Defektologický slovník, Praha, SPN, 1978

102.

Linhartová,V.:Psychologické základy výchovy, SPN, Praha, 1983

103.

Langmeier,J., Kňourková,M.:Psychologie č.1, SPN.1984

104.

Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy,UK,Praha,1984

105.

Machová,J.:Kapitoly z biologie dítěte,UK,Praha,1981

108.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie: cvičené texty, říkanky, UK, Praha,1990

109.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie: cvičené texty, říkanky, UK, Praha,1990

110.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,UK,Praha,1978

111.

Janotová,N.:Rozvíjení zrakového vnímání u sluchově postižených dětí předškolního věku,KPK,Praha,1991

112.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,UK,Praha,1978

113.

Balbuties, sborník, Logopedický ústav, 1957

114.

Česká logopedie 1986, kol.autorů, vyd.ČLS, Praha 1997

115.

Páté evropské setkání se sluchově postiženými dětmi, FRSP, 1995

116.

Janotová,N., Svobodová,K.:Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole, Septima, Praha, 1996

120.

Šebek,M.:Neklidné děti a jejich výchova, Praha, SPN, 1990

121.

Poul,J.:Dítě s vadou sluchu a jeho včasná výchova v rodině, SI, Praha, 1984

122.

Pavlová – Zahálková,A.:Prevence poruch řeči, Praha, SPN, 1976

123.

Vaněčková,V.:Výchova řeči sluchově postižených dětí, Septima, Praha, 1996

124.

Vaněčková,V.:Příprava na čtení sluchově postižených dětí, Septima,Praha,1996

125.

Křišťanová,L.:Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou, Gaudeamus, Hradec Králové, 1991

126.

Košč,L.:Psychologie postiženého dítěte a jeho výchova,SPN,Praha,1982

127.

Orjasaeterová,T.:Můj mlčenlivý syn,Albatros,IBBY,Praha,1991

128.

Slamová-cazacová,T.:Dialog u dětí,SPN,Praha,1966

129.

Janotová,N.:Reedukace sluchu sluchově postižených dětí, Septima, Praha,1996

130.

Janotová,N.:Rozvíjení zrakového vnímání sluchově postižených dětí, Septima,Praha,1996

131.

Sovák,M.:Uvedení do logopedie,SPN,Praha,1978

132.

Wasserman,J.:Kašpar Hauser,Svoboda,Praha,1973

133.

Čukovskij,K.:Od dvou do pěti,SNDK,Praha,1959

134.

Rougier,R.:Rozvíjíme logické myšlení, Portál,Praha,1996

135.

Leman,K.:Sourozenecké konstelace,Portál,Praha,1997

136.

Biddulph,S.:Proč jsou děti šťastné,Portál,Praha,1997

137.

Specifické poruchy učení a chování, sborník, Portál,Praha,1997

138.

Roseová,A.,Weissová,L.:Rozvíjíme sebedůvěru dětí,Portál,Praha,1997

139.

Prekopová,J.:Když dítě nechce spát,Portál,Praha,1997

153.

Klinická logopedie v praxi, 1997/3, roč.IV

154.

Klinická logopedie v praxi, 1997/4, roč.IV

157.

Janotová,N.:Kapitoly o integraci sluchově postižených, Septima,Praha,1996

158.

Vaněčková,V.:Procvičování prostorové orientace sluchově postižených, tabulky, Septima, Praha, 1996

159.

Vaněčková,V.:Skloňování podstatných jmen pro sluchově postižené, Septima, Praha, 1996

160.

Kreibichová,D.:Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol, Tabulky, Septima, Praha, 1994

161.

Kreibichová,D.:Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol, metodická příručka, Septima, Praha, 1994

162.

Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy,UK,Praha,1984

163.

Benešová,E.,Janotová,N.:Logopedie:cvičené texty, říkanky,SPN,Praha,1989

164.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,SPN,Praha,1978

167.

INFO zpravodaj – prosinec 1993

168.

INFO zpravodaj – červen 1993

169.

INFO zpravodaj – březen 1997

170.

Za profesorem Milošem Sovákem, příloha České logopedie 1989, Praha, 1990

171.

Za profesorem Milošem Sovákem, příloha České logopedie 1989, Praha, 1990

172.

Notebook Acer Extensia 355 – uživatelská příručka

173.

Extensia 355 Series, Users Guide

174.

INFO zpravodaj FRPSP 9/1997

175.

INFO zpravodaj FRPSP 2/1997

176.

INFO zpravodaj FRPSP 3/1997

177.

INFO zpravodaj FRPSP 10/1997

183.

Grant 1/1998

184.a

INFO zpravodaj FRPSP 1/1998

184.b

Česká logopedie 1987

185.a

Příručka pro uživatele tiskárny HP DeskJet 670 Series BDR 1997

185.b

Microsoft Windows 95 Introducing

186.

Půstová,Z.:Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí, Septima, Praha,1997

187.

Svobodová,K.:Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem, Septima, Praha, 1997

188.

Kurs integrace dětí se speciálními potřebami, Portál, Praha, 1997

189.

Kerrová,S.:Dítě se speciálními potřebami, Portál, Praha,1997

196.

Grant 4/1998

197.

Grant 5/1998

198.

Grant 6-7/1998

199.

Grant 8/1998

200.

Grant 9/1998

201.

Grant 11-12/1998

202.

INFO zpravodaj FRPSP 2/1998

203.

INFO zpravodaj FRPSP 3/1998

204.

INFO zpravodaj FRPSP 4/1998

205.

INFO zpravodaj FRPSP 5/1998

206.

INFO zpravodaj FRPSP 6/1998

207.

INFO zpravodaj FRPSP 7-8/1998

208.

INFO zpravodaj FRPSP 9/1998

209.

INFO zpravodaj FRPSP 11/1998

210.

INFO zpravodaj FRPSP 12/1998

211.

INFO zpravodaj FRPSP – magazín 1/1998

212.

INFO zpravodaj FRPSP  - magazín 2/1998

213.

INFO zpravodaj FRPSP  - magazín 3/1998

214.

Klinická logopedie v praxi 5/1997

215.

Klinická logopedie v praxi 6/1997

216.

Diagnostika a terapie poruch komunikace 1/1998

217.

Diagnostika a terapie poruch komunikace 2/1998

218.

Diagnostika a terapie poruch komunikace 3/1998

223.

Speciální pedagogika 3/1997

224.

Speciální pedagogika 4/1997

225.

Speciální pedagogika 5/1997

226.

Speciální pedagogika 2/1998

231.

Klenková,J.:Kapitoly z logopedie II., Paido, Brno, 1996

232.

Bibliografické citace, ČSN ISO 690, Český normalizační institut, 1996

233.

Kutálková, D.: Logopedická prevence, Portál, Praha, 1996

234.

Kutálková, D.: Logopedická prevence, Portál, Praha, 1996

235.

Martin M., Waltmanová-GreenWoodová,C., Ed.:jak řešit problémy dětí se školou, Portál, Praha, 1997

236.

Hanšpachová,J:Hry pro maminky s dětmi, Portál, Praha, 1997

237.

Informační bulletin LSMS 2/1998

238.

Informační bulletin LSMS 2/1998

239.

Za profesorem Sovákem, LSMS, Praha, 1990

240.

Za profesorem Sovákem, LSMS, Praha, 1990

241.

Česká logopedie 1991, sborník

242.

Česká logopedie 1991, sborník

243.

Česká logopedie 1996, sborník

244.

Česká logopedie 1996, sborník

245.

Česká logopedie 1995, sborník

246.

Česká logopedie 1995, sborník

247.

Česká logopedie 1994, sborník

248.

Česká logopedie 1994, sborník

249.

Náš pan profesor, sborník, KPK, Praha, 1990

250.

Náš pan profesor, sborník, KPK, Praha, 1990

277.

Sovák,M.:Logopedie,SPN,Praha,1987

278.

Česká logopedie III., sborník 1975

279.

Logopedie a komunikace, sborník ČLS 1982

280.

Lidský hlas v logopedické praxi, sborník ČLS 1982

281.

Česká logopedie 1985, sborník ČLS Praha 1985

282.

Česká logopedie 1985, sborník ČLS Praha 1985

283.

Česká logopedie 1987, sborník ČLS Praha 1988

284.

Česká logopedie 1987, sborník ČLS Praha 1988

285.

Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sborník 1988, Praha, Ped.Fak.UK

286.

Česká logopedie 1988 (část II.), ČLS Praha, 1988

287.

Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS Praha, 1990

288.

Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS Praha, 1990

289.

Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS Praha, 1990

290.

Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS Praha, 1990

291.

Alallie, sborník KU-SPN, Praha, 1958

292.

Palatolalie, sborník, Log.ústav hl.m.Prahy, Praha, 1956

293.

Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1975

294.

Seminář o problémech hluchoty SI, Praha, 1978

295.

Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sborník ČLS, Praha, 1984

296.

K logopedické teorii a praxi, sborník, SPN, Praha, 1987

297.

K logopedické teorii a praxi, sborník, SPN, Praha, 1987

298.

Domanska,A.:Osud je v tvých rukou, Vyšehrad, Praha, 1978

299.

Vyštejn,J.:Dítě a jeho řeč, Baroko and Fox, Beroun,1995

300.

Bagár,Z., Kollár,A.:Praktická audiometrie, Osvěta, Martin, 1986

301.

Bubeníčková,M., Kutálková,D.:Koktavost (metodika reedukace), Septima, Praha, 2001

302.

Portmannová,Z.:Hry pro posílení psychické odolonosti, Portál, Praha, 1999

303.

Jabůrek,J.:Bilingvální vzdělávání neslyšících, Septima, Praha,1998

304.

Vítková,M. a kol.:Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení, Paido, Brno, 1999

305.

Monatová,L.:Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí, Paido, Brno, 2000

306.

Monatová,L.:Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska, Paido, Brno, 1998

607.

Strnadová,V.:Hádej co říkám aneb odezírání je nejisté umění, MZČR, 1998

308.

Vocilka,M.:Autismus a možnosti výchovné praxe, Septima, Praha,1995

309.

Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu, skripta, SPN, Praha, 1978

310.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty, říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990

311.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty, říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990

312.

Koktavost 1999, sborník přednášek – překlad

313.

Koktavost 1999, sborník přednášek - překlad

314.

Renner, J.A.:Úspěch v terapii koktavosti (překlad)

315.

Renner, J.A.:Úspěch v terapii koktavosti (překlad)

316.

Kotyzová,B., Kutálková,D.:Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku, metodická příručka pro lektory

317.

Kotyzová,B., Kutálková,D.:Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku, metodická příručka pro lektory

318.

Fabiánková,B., Havel,J., Novotná,M.:Výuka čtení a psaní na I.stupni základní školy, Paido, Brno, 1999

319.

Efektivita EEG – Biofeedbacku:teorie a výzkum –sborník zahraničních studií

320.

Kol.autorů: EEG -  Biofeedback v nápravě LMD, EEG Biofeedback Institut, Praha, 1998

322.

Česká logopedie 1986, sborník, ČLS Praha 1987

325.

Naše čtení, slabikář pro 2.roč.ZvŠ, SPN, Praha, 1979

326.

Linc,V.:Tabulky ke čtení I., Sciencia, Praha, 1993

327.

Linc,V.:Tabulky ke čtení II., Sciencia, Praha, 1995

329.

Synek,H.:Šišlání (sigmatismus).Náprava řeči.část I., Brno, 1928

330.

Kratochvíl,R.:Vady řeči (logopaedia), Academia, Bratislava, 1924

331.

Lidská práva pro osoby s mentálním postižením, sborník, Praha, 1997

347.

Úchylná mládež – časopis, 1936/5,6

348.

Úchylná mládež -  časopis, 1936/5,6

349.

Úchylná mládež  - časopis, 1941/2

350.

Úchylná mládež  - časopis, 1941/2

351.

Úchylná mládež  - časopis, 1942/5

352.

Úchylná mládež  - časopis, 1943/3

353.

Revue, roč.XIV č.5-6

354.

Van Dantzig, Novák,S.:Péče o nevýřečné v různých státech

355.

Linhart,J.:Pavlovovo učení o typech vyšší nervové činnosti, Orbis, Praha, 1953

356.

Řeč dítěte v jazykově obtížných podmínkách, OÚNZ Karviná, 1978

357.

Sedláček,K.:Poruchy řeči a sluchu. Na pomoc přednášejícím, sv.91, MZ UÚZO, Praha, 1958

358.

Hákla,B.:Řeč v obrazech, nakl.Václav Petr, Praha, 1942

359.

Sovák,M.:Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1958

360.

Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994

361.

Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994

362.

Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994

363.

Informační bulletin 1/1991

364.

Informační bulletin 2/1991

365.

Informační bulletin 1/1995

366.

Informační bulletin 1/1996

367.

Informační bulletin 1/1996

368.

Informační bulletin 1/1997

369.

Informační bulletin 1/1997

370.

Informační bulletin 2/1998

371.

Informační bulletin 2/1998

372.

Informační bulletin 2/1999

373.

Informační bulletin 2/1999

374.

Informační bulletin 1/2001

375.

Informační bulletin 1/2001

376.

Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1984

379.

Ohnesorg,K.:Naše dítě se učí mluvit, SPN, Praha, 1970

380.

Vyštejn,J.:Vady výslovnosti, SPN, Praha, 1979

381.

Sovák, M.:Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1972

382.

Kutálková,D.:Slovo za slovem, KPK, Praha, 1992

383.

Česká logopedie  1997, Makropulos, Praha, 1998

384.

Česká logopedie  1997, Makropulos, Praha, 1998

385.

Česká logopedie  1998, Makropulos, Praha, 1999

386.

Česká logopedie  1998, Makropulos, Praha, 1999

387.

Česká logopedie  1999, Makropulos, Praha, 2000

388.

Česká logopedie  1999, Makropulos, Praha, 2000

389.

Česká logopedie  2000, Galén, Praha, 2001

390.

Česká logopedie  2000, Galén, Praha, 2001

391.

Česká logopedie  2001, Galén, Praha, 2002

392.

Česká logopedie  2001, Galén, Praha, 2002

393.

Česká logopedie  2002, Galén, Praha, 2003

394.

Česká logopedie  2002, Galén, Praha, 2003

395.

Dvořák,J.:Logopedický slovník – terminologický a výkladový, Logopedické centrum Žďár nad Sázavou, 1998

396.

Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty a říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990

409.

Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sborník 1982

410.

Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sborník, UK, Praha, 1988

411.

Seminář o problémech hluchoty, SI, Praha, 1977

412.

Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1975

413.

Česká logopedie III., ČLS, Praha, 1976

414.

Psychologické aspekty komunikace řečí v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), ČLS, Praha, 1984

415.

Psychologické aspekty komunikace řečí v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), ČLS, Praha, 1984

416.

Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS, Praha, 1990

417.

Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS, Praha, 1990

418.

Česká logopedie 1988 (část II.), ČLS, Praha, 1989

419.

Česká logopedie 1988 (část I.), ČLS, Praha, 1989

420.

Česká logopedie 1987, ČLS, Praha, 1988

421.

Česká logopedie,  1985, ČLS, Praha, 1985

422.

Česká logopedie 1992, KPK, Praha, 1993

423.

Česká logopedie 1991, KPK, Praha, 1992

424.

Logopedie a komunikace, sborník, ČLS, 1980

425.

česká logopedie 1972, ČLS, Praha, 1972

426.

Lidský hlas v logopedické praxi, sborník, ČLS, Praha, 1982

427.

Sovák, M.:Logopedie, SPN, Praha, 1978

428.

Za profesorem Milošem Sovákem, ČLS, Praha, 1990

441.

Bubeníčková,M.,Kutálková,D.:Koktavost, Septima, Praha, 2001

442.

Speciální pedagogika, časopis 5/1998

443.

Speciální pedagogika, časopis 4/1998

444.

Speciální pedagogika, časopis 3/1998

445.

Speciální pedagogika, časopis 5/1999

446.

Speciální pedagogika, časopis 3-4/1999

447.

Speciální pedagogika, časopis 2/1999

448.

Speciální pedagogika, časopis 1/1998

449.

Poruchy komunikace, časopis 2/2000

450.

Poruchy komunikace, časopis 1/2000

451.

Poruchy komunikace, časopis 4/2001

453.

Informační bulletin LSMS 1/1996

454.

Informační bulletin LSMS 1/1996

455.

Informační bulletin LSMS 1/1999

456.

Informační bulletin LSMS 2/1999

457.

Informační bulletin LSMS 1/2001

458.

Informační bulletin LSMS 1/2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KNIŽNÍ FOND LSMS

Knižní fond LS MS vzniká z laskavých darů členů společnosti a dále i jako protihodnota služeb poskytnutých jednotlivým nakladatelstvím.

Rádi bychom zpřístupnili tento knižní fond členům LS MS, nemáme však ani prostorové ani lidské kapacity. Proto se půjčování jednotlivých titulů může uskutečnit pouze za dále uvedených podmínek.

Máte-li zájem o vypůjčení některého titulu z uvedeného seznamu, volejte prosím tel.: 728 711 363 – PaedDr.Karla Svobodová. Při objednávce uveďte vždy titul publikace a jeho číslo. Konkrétní termín výpůjčky bude s Vámi domluven.

Členové LS MS mají možnost půjčování knih zdarma, nečlenové zaplatí poplatek 20 Kč/ks.

Vzhledem k tomu, že není možné vést běžnou knihovní agendu (zpozdné, apod.) a některé tituly jsou obtížně dostupné, bude za každou vypůjčenou knihu vybrána záloha 500 Kč (za zahraniční časopis 200 Kč, za tuzemský časopis 100 Kč), která bude v plné výši navrácena při vrácení titulu.

                          Děkujeme za pochopení. Vaše LS MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videokazety:

  • Integrative therapie nach Pruss
  • Logopedická prevence
  • Logopedická prevence

Videokazety:

  • Integrative therapie nach Pruss
  • Logopedická prevence
  • Logopedická prevence