Logopedická společnost Miloše Sováka, spolek 

Logopedická společnost Miloše Sováka, spolek (LSMS) je odborná společnost,
založená v roce 1970 prof. MUDr. PhDr. Milošem Sovákem DrSc.

Sdružuje kolem 400 logopedických pracovníků, učitelů různých typů škol a dalších odborníků různých profesí. Členy LSMS jsou i odbornici ze zahraničí. Společnost má bohatou publikačni činnost (sborníky nejméně jednou ročně, informační materiály ) a pořádá řadu seminářů a různých vzdélávacích akcí. Každoročně se pořádá také celostátní konference, většinou se zahraniční účastí, jejíž součásti je i nabídka odborné litaratury a různých materiálů či pomůcek, za které bere Společnost odbornou garanci.