Přihláška ke členství

 

LOGOPEDICKÁ SPOLEČNOST MILOŠE SOVÁKA, spolek   M.D. RETTIGOVÉ 4, 116 39, PRAHA 1

 PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ

 Příjmení, jméno, titul:__________________________________________________________________

 Datum narození:___________________________   Rodné číslo:________________________________

 Kontaktní adresa:_____________________________________________________________________

 Telefon:   _____________________________________                                             

 E-mail:    ______________________________________

 Název a adresa pracoviště:_______________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 Internetové stránky pracoviště:_____________________________________________________________

 E-mail na pracoviště: ___________________________________________________________________

 Vzdělání:   středoškolské (jaké, kdy, kde): ____________________________________________________    

                    vysokoškolské (jaké, kdy, kde): ____________________________________________________

 Logopedická kvalifikace (kdy,kde): __________________________________________________________

 Logopedickou činnost konám jako: *) hlavní zaměstnání
                                                                     vedlejší zaměstnání
                                                                     důchodce

 Jazykové znalosti : *)   AJ       NJ           FJ            RJ            jiné

 Informační bulletin:  *) nemusí být zasílán – mám přístup k Internetu
                                         upřednostňuji zasílat poštou

V_____________________________ dne ___________________ podpis ___________________________

 __________________________________________________________________________________________
*) nehodící se škrtněte

LSMS se zavazuje osobní údaje členů utajovat v souladu  se zákonem  č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.