DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL KOMUNIKAČNÍ PROFIL MATRIX

Termíny akce

Cena 600,-Kč pro členy LSMS; 800,-Kč ostatní


Organizátor

LSMS

Místo konání

Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka


PhDr. Jana Pešková Ph.D a Kristýna Hemzáčková

Náplň semináře
Komunikační profil Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie. Ve své práci ho mohou využít logopedi, speciální pedagogové, rodiče a všichni kdo pracují s jedinci s narušenými komunikačními schopnostmi.

Je určen k diagnostice jedinců jakéhokoli stáří, kteří se nachází v raných stádiích komunikace.  Matrix je uzpůsoben pro jakýkoli typ komunikačního chování, včetně augmentativních a alternativních forem komunikace (AAK) a pre-symbolické komunikace (jako jsou gesta, výraz obličeje, pohled očí a pohyby těla). Je vhodný pro jedince, kteří mají jakýkoli typ či stupeň postižení, včetně těžkých a kombinovaných postižení, mentálního postižení a postižení smyslového či tělesného, tedy pro jedince u nichž se běžné diagnostické testy nedají využít. Pomocí tohoto diagnostického nástroje získáme následující informace:

  • na jaké komunikační úrovni /ze sedmi možných/ se jedinec nachází, 
  • jaké splňuje důvody komunikace /ze 4 možných/,
  • jaké jsou možnosti další intervence pro daného jedince,
  • ověření úspěšnosti navržených strategických kroků. 

Základním výstupem testu je jednostránkový Komunikační profil jedince a Seznam komunikačních dovedností, které nám pomohou rozhodnout jaké obecné komunikační cíle jsou přiměřené s ohledem na současné schopnosti jedince. Je možné stanovit obecný intervenční cíl (na jakou úroveň  komunikace je třeba se zaměřit), a také specifický intervenční cíl (na jaké specifické komunikační chování a sdělení se zaměřit.)

Na semináři budou představeny kazuistiky, jejichž prostřednictvím budou účastníci seznámeni se záznamem a popisem aktuálního komunikačního chování jedinců s různým postižením a  návrhem vhodné strategie.

Uvítáme vlastní případy účastníků, kdy můžeme společně stanovit komunikační dovednosti a navrhnout vhodnou intervenci.

Platba - předem na účet č. 1937696339/0800
             specifický symbol: 1601
             variabilní symbol: Vaše rodné číslo
             zpráva pro příjemce: nejste-li členem LSMS, uveďte prosím Vaše příjmení

    Chcete-li vystavit fakturu, zašlete fakturační údaje = přesnou adresu zařízení, IČO, DIČ 
    na adresu:   log...@seznam.cz

     Doklad o zaplacení je potřeba vzít s sebou. Děkujeme.

Doprava - metro B - stanice Hloubětín, odtud pěšky cca 5 min. podle směrovek na Areál Paprsek, 
                                nová zelenočerná budova Rodinného centra

Těšíme se na shledanou.

« Zpět


Anketa

Proběhlo přihlášení na seminář bez obtíží?

Počet hlasů: 178