MATRIX - SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ

Termíny akce

Cena 500,-Kč pro členy LSMS; 700,-Kč ostatní


Organizátor

LSMS

Místo konání

Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka


PhDr. Jana Pešková Ph.D a Kristýna Hemzáčková

Komunikační profil Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení způsobu komunikace 
daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie. Ve své práci ho 
mohou využít logopedi, speciální pedagogové, rodiče a všichni kdo pracují s jedinci s narušenými 
komunikačními schopnostmi. schopnostmi. 
Je určen k diagnostice jedinců jakéhokoli stáří, kteří se nachází v raných stádiích komunikace. 
Zároveň je uzpůsoben pro jakýkoli typ komunikačního chování. 
Seminář bude koncipován jako supervizní setkání těch, kdo se zúčastnili předchozích seminářů 
LSMS, kde byl tento diagnostický materiál představen a následně ho začali využívat ve své praxi. 
Očekáváme aktivní zapojení všech přítomných a vzájemnou výměna zkušeností s Matrixem.
Uvítáme vlastní případy účastníků, kdy na základě stanoveného komunikačního profilu můžeme 
společně vybrat nejvhodnější komunikační cíle a navrhnout vhodnou intervenci. 

Seminář bude koncipován jako supervizní setkání těch, kdo se zúčastnili předchozích seminářů LSMS, kde byl tento diagnostický materiál představen a následně ho začali využívat ve své praxi. Očekáváme aktivní zapojení všech přítomných a vzájemnou výměnu zkušeností s Matrixem.Uvítáme vlastní případy účastníků, kdy na základě stanoveného komunikačního profilu můžeme společně vybrat nejvhodnější komunikační cíle a navrhnout vhodnou intervenci. 

Platba - předem na účet č. 1937696339/0800
             specifický symbol: 0915
             variabilní symbol: Vaše rodné číslo
             zpráva pro příjemce: nejste-li členem LSMS, uveďte prosím Vaše příjmení

    Chcete-li vystavit fakturu, zašlete fakturační údaje = přesnou adresu zařízení, IČO, DIČ 
    na adresu:   log...@seznam.cz

     Doklad o zaplacení je potřeba vzít s sebou. Děkujeme.

Doprava - metro B - stanice Hloubětín, odtud pěšky cca 5 min. podle směrovek na Areál Paprsek, 
                                nová zelenočerná budova Rodinného centra

Těšíme se na shle3danou.

« Zpět