ODBORNÁ KONFERENCE

Termíny akce

Cena členové 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč, studenti a důchodci zdarma


Organizátor

LSMS a PSYCHOPEDICKÁ SPOLEČNOST

Místo konání

Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1


Program konference LSMS a Psychopedické společnosti 2019:


8:30 –  9:00  Registrace účastníků 

Výše konferenčního poplatku bude stejná u obou společností (členové 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč, studenti a důchodci zdarma), bude vybírán na místě. Členové obou společností budou mít možnost zaplatit i členské příspěvky. 

                                   

 9:00 –  9:30 Zahájení konference

Mgr. Miluše Horská – místopředsedkyně Senátu PČR

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. - děkan PedF UK Praha

Mgr. Michaela Voldřichová - předsedkyně Logopedické společnosti

Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. - předseda Psychopedické  společnosti

  

 9:30 – 10:00 Pomana Straussová – Role rodičů a odborníků v systému péče o dítě s PAS

10:00 – 10:30 Petr Třešnák – Dítě s PAS a jeho rodina v soukolí tří resortů

10:30 – 11:00 Lukáš Talpa – Role otce v rodině  

11:00 – 11:30 Radek Skarnitzl – Jak podvědomé postoje ovlivňují naše vnímání řeči 

11:30 – 12:00 Radek Ptáček – Co víme o výchově dětí ve 21. století 

12:00 – 12:30 Naďa Jurečková – Neuromotorická nezralost u dětí a dospělých –

terapie metodou INPP

 

12:30 – 13:00 Přestávka s občerstvením

 

13:00 – 13:10 Informace o plánovaných odborných akcích

13:10 – 13:40 Eva Matějíčková – Problematika poruch příjmu potravy a možnosti

jejich řešení v rámci různých rezortů

13:40 – 14:10 Václav Krucký – Fyzioterapeutický pohled na poruchy řízení hrubé

          motoriky u dětí a dospívajících v souvislostech s poruchami vyšší     

          nervové činnosti a možnostmi terapie Vojtovou metodikou 2. generace

14:10 – 14:40 Lenka Bártová – Moje dítě udělalo pokrok, kdo za to může?

 

Prodej pomůcek po dobu konání konference.

 

15:00 – 17:00 Posezení u kávy

POSEZENÍ U KÁVY aneb přijďte pobýt a popovídat

Na celostátní konferenci se jedenkráte v roce setkávají kolegové logopedi, speciální pedagogové, pedagogové z různých typů škol, ale především z různých míst a koutů celičké naší země. Velmi často jsme svědky toho, že se tu bývalé spolužačky či kolegové po dlouhé době sejdou a potom, aby si stihli všechno sdělit, nechají si raději ujít odborný program, jen aby zjistili co, kde a jak.

Rádi Vám nabídneme spojení obou příjemných součástí celostátního setkání. Nenechte si tedy ujít žádný z příspěvků odborného programu, vstřebejte ho, jak se patří, načerpejte nové poznatky a po skončení konference, zhruba mezi 15. a 17. hodinou, se zúčastněte naší odpolední kávy. Přijďte na zcela neformální setkání s Vašimi kolegy, spolužáky, známými, ale zároveň i s přednášejícími. Zajistíme k této příležitosti malé občerstvení. Abychom ale mohli zajistit pro všechny dostatek pití i jídla (k dispozici bude káva, čaj, nealko, víno, chlebíčky, koláče), musíme znát počet Vás všech, kteří se chcete zúčastnit.

Těšíme se na Vás!!!

     Cena: 200,- Kč

 

    Je nutné, aby se zájemci hlásili předem na níže uvedený email a zaplatili vstupenku nejpozději do 10. 5. 2019.

Platba možná předem, doklad o zaplacení s sebou, několik vstupenek bude možno zakoupit i při registraci. Přihlásit se můžete on-line přímo na www.logopedicka-spolecnost.cz, přihlášky najdete pod heslem Semináře.

Platbu uskutečněte nejpozději do 10.5.2019 na č.ú.1937696339/0800, do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení. U vstupu se prokažte vstupenkou, která Vám bude vydána oproti předložení potvrzení o zaplacení při registraci na konferenci. 

Internetová adresa www.logopedicka-spolecnost.cz, e-mailová adresa log...@seznam.cz

Program: 

·        Registrace účastníků  (8.00 – 9.00) 

Konferenční poplatek stejný u obou společností (členové 100,- Kč, nečlenové 200,- Kč, studenti a důchodci zdarma), bude vybírán na místě.  Členové obou společností budou mít možnost zaplatit i členské příspěvky.

·        Zahájení konference (9.00)  

Mgr. Michaela Voldřichová, doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 

 

  • Úloha speciálního pedagoga – logopeda v sociálních službách (9.30) 

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.

·        Podpora a rozvoj komunikačních schopností osob s mentálním a kombinovaným postižením v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická (10.00) 

PhDr. Jana Melicharová, DiS.

 

  • Intervenční strategie u žáků s poruchami autistického spektra  (10.30)

PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

  • Rozvoj komunikace dětí s PAS (11.00) 

Mgr. Berta Burkoňová

·        Aktuální informace z Psychopedické a Logopedické společnosti (11.30) 

M. Voldřichová, P.Franiok

 

 

  • Přestávka s občerstvením (11.40 - 12.30) - Centrum služeb Slunce  všem, Unhošť 
  • Prodej pomůcek (do 13.00) 

 

 

  • Dětská neuropsychologie (12.30) 

Mgr. Tatiana Ustinovich  

  • Možnosti využití dynamické diagnostiky v praxi logopeda (13.00) 

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

 

  • Máme doma miminko do dlaně - kontinuita péče o rizikové děti ve FN Plzeň (13.20)

MUDr. Eva Dortová (Centrum vývojové péče neonatologického oddělení FN Plzeň)

  • Raná logopedická intervence (13.35) 

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

·        Inkluze v praxi s klienty ve školském poradenském zařízení (14.00)

Mgr. Silvie Vaňková

·        Cesty k inkluzi  - představení společného projektu Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, 7 partnerských ZŠ a 1 neziskové organizace (14.30) 

PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Mgr. Lucie Sichingerová,  Mgr.et Mgr. Marie Linková

 

Pro účastníky konference bude k dispozici osvědčení o jejím absolvování.

« Zpět