RIZIKOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DĚTÍ S ODRAZEM V POSTUŘE A KOORDINACI

Termíny akce

08.11.2024 09:00–16:00Přihlásit se

Cena 1600,-Kč pro členy LSMS; 1900,-Kč ostatní


Organizátor

LSMS

Místo konání

Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 Hloubětín - nová budova:Rodinné centrum Zdeňka Matějčka


Mgr. Markéta Černá - v roce 2005 absolvovala v oboru Diplomovaný fyzioterapeut na VOŠ v Praze a v témže roce nastoupila v Rehabilitačním ústavu Kladruby, kde byla zaměstnaná až do roku 2023. V roce 2014 získala titul bakalář na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Hradci Králové a následně v roce 2016 titul magistr v Bratislavě na Fakultě ošetřovatelstva a zdravotnických odborných študií. V roce 2023 jí byla uznána specializovaná způsobilost v oboru Aplikovaná fyzioterapie. Nyní pracuje ve vlastní ambulanci pro děti a dospělé v Benešově.

Náplň: V rámci semináře se účastníci seznámí s psychomotorickým vývojem dítěte a rizikovými faktory v jednotlivých fázích, které mohou ovlivnit vývoj postury, koordinace a vnímání.

Platba - pouze předem na účet č. 1937696339/0800
             specifický symbol: 2703
             variabilní symbol: Vaše rodné číslo
             zpráva pro příjemce: nejste-li členem LSMS, uveďte prosím Vaše příjmení

    Chcete-li vystavit fakturu, zašlete fakturační údaje = přesnou adresu zařízení, IČO, DIČ
    na adresu:   log...@seznam.cz

     Doklad o zaplacení vezměte s sebou. Děkujeme.

Doprava - metro B - stanice Hloubětín, odtud pěšky cca 5 min. podle směrovek na Areál Paprsek,
       nová zelenočerná budova Rodinného centra

Těšíme se na shledanou.

« Zpět