ROZVOJ SOCIÁLNĚ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTI U MLUVÍCÍCH DĚTÍ S PAS ZÁSADY KOMUNIKACE O.T.A. U DĚTÍ S PAS

Termíny akce

11.10.2024 09:30–16:30Přihlásit se

Cena 1600,-Kč pro členy LSMS; 1900,-Kč ostatní


Organizátor

LSMS

Místo konání

Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 Hloubětín - nová budova:Rodinné centrum Zdeňka Matějčka


Mgr. Klára Došková 

Obsah semináře: Rozvoj sociálně komunikačních dovedností u mluvících dětí s PAS - zaměřené hlavně na děti mluvící ve větách ve školním věku a v pubertě. Jak u nich pracovat na rozvoji dialogu, chápání sociálních situací a jejich efektivní řešení, podpoře zdravého sebevědomí a sebepojetí. Zásady komunikace O.T.A. u dětí s PAS a zvládání krizových situaci. Jak s dětmi komunikovat, aby s námi spolupracovaly, jak snížit vzdor, afekt, umět řešit rizikové situace. Práce se snížením úzkosti a stresu. Komunikace a práci s rodičem a provázanost terapien s rodinou. Využití videozpětné vazby u dětí s PAS ( tato metoda může být velmi přínosná a efektivní u dětí s PAS jakéhokoli věku a má velký úspěch i u hodně pasivních dětí.

Platba - pouze předem na účet č. 1937696339/0800
             specifický symbol: 1705
             variabilní symbol: Vaše rodné číslo
             zpráva pro příjemce: nejste-li členem LSMS, uveďte prosím Vaše příjmení

    Chcete-li vystavit fakturu, zašlete fakturační údaje = přesnou adresu zařízení, IČO, DIČ
    na adresu:   log...@seznam.cz

     Doklad o zaplacení vezměte s sebou. Děkujeme.

Doprava - metro B - stanice Hloubětín, odtud pěšky cca 5 min. podle směrovek na Areál Paprsek,
       nová zelenočerná budova Rodinného centra

Těšíme se na shledanou.

« Zpět