VÝVOJOVÉ MOTORICKÉ PORUCHY ŘEČI U DĚTÍ

Termíny akce

Cena 700,- pro členy LSMS; 1000,-Kč ostatní


Organizátor

LSMS

Místo konání

Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka


PhDr. Blanka Housarová, Ph.D.

Kurz je zaměřen na identifikaci dětí s motorickými obtížemi v řeči (vývojová dysartrie, verbální dyspraxie). V kurzu se seznámíme s možnostmi přístupu a vedení dětí s motorickými poruchami. Kurz nabídne nácvik analýzy jednotlivých motorických aktivit, poukáže na význam mezi nácvikem izolovaných pohybů a pohybových sekvencí, na vztah mezi salivací a svalovou sílou v orofaciální oblasti.  Dotkneme se možnosti souběhu dvou vývojových poruch vývojové dysfázie a vývojové dysartrie.

Platba - předem na účet č. 1937696339/0800
             specifický symbol: 1211
             variabilní symbol: Vaše rodné číslo
             zpráva pro příjemce: nejste-li členem LSMS, uveďte prosím Vaše příjmení

    Chcete-li vystavit fakturu, zašlete fakturační údaje = přesnou adresu zařízení, IČO, DIČ 
    na adresu:   len...@volny.cz

     Platba pouze předem. Doklad o zaplacení vezměte prosím s sebou. Děkujeme.

Doprava - metro B - stanice Hloubětín, odtud pěšky cca 5 min. podle směrovek na Areál Paprsek, 
                                nová zelenočerná budova Rodinného centra

Těšíme se na shledanou.

« Zpět


Anketa

Proběhlo přihlášení na seminář bez obtíží?

Počet hlasů: 180